Eesti Kirik 12.01.2022

Eesti Kirik 12.01.2022

Eesti Kirik 12.01.2022

Esilehelt saame lugeda, et peatselt loosib misjonär Helene Toivanen kuuendat korda välja eestpalvekogudused. Möödunud aastal osales ettevõtmises 44 kogudust ja positiivsest kogemusest innustununa soovivad kogudused selgi aastal jätkata. Liituda saab kuu lõpuni.

Tartu luterliku Peetri kooli välja antava Pille Valgu stipendiumi pälvis Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika tudeng Marietta Alliksaar, kelle ideaalplaan on olla terve elu täiskohaga usundiõpetaja.

Kirikuvalitsus valis usuteaduse instituudi uueks rektoriks dr Ove Sanderi.

Ehmatavad elektriarved, vaimulike konverentsil toimuv meedia töötuba, iga kristlase võimalus anda tunnistust Jumalast – need on mõningad teemad, millele pöörab assessor Anti Toplaan juhtkirjas tähelepanu.

Kolumnist Alar Kilp vaatleb Uku Masingu kirjutisi raamatus „Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt“ ja märgib, et tema tõstatatud küsimused on aktuaalsed ka täna.

Ettevalmistused vaimulike konverentsiks käivad ja konverentsi juhatuse esimees Urmas Nagel vastab sel teemal mõnele küsimusele, näiteks mis eristab vaimulike konverentsi vaimulike talipäevadest jne.

„Üldse võib Eliisabethi kohta öelda, et temaga vestlemine on korralik jutlusega palveteenistus. On täiesti tavaline, et külalisega vesteldes läheb ta sujuvalt üle kõnele Jumalaga ning sama ootamatult jälle tagasi jutuajamisele inimesega. Nii ei olegi võimalik, et Eliisabethi juurest tulles poleks sa vaimulikult puudutatud,“ kirjutab õpetaja Tauno Toompuu 8. jaanuaril 100aastaseks saanud Eliisabeth Hendlast.

50aastaseks saanud Tallinna Kaarli koguduse diakon ja Kaarli kooli õpetaja Meelis Holsting ei pea esimese juubelini jõudmist pöördeliseks hetkeks oma elus.

Täna on Marje Põderi 70. sünnipäev. Kingituseks sünnipäevalapsele on Eesti Kirik kokku seadnud muljete „lapiteki“. Sõna saavad Marje Põderiga kokku puutunud inimesed. Teiste seas iseloomustavad oma ema Marje ja Andres Põderi pojad, teoloogiadoktorist EELK vaimulikud Thomas-Andreas ja Johann-Christian.

„Seekordse olümpiaadi teema „Ajatu ajalikkuses“ annab võimaluse mõtestada igavikulist ja religiooniga seonduvat igapäevase elu kaudu,“ tutvustab veebruaris ja märtsis toimuvat üleriigilist usundiõpetuse olümpiaadi žürii esimees Atko Remmel.

Viimane lehekülg keskendub saabuva pühapäeva teemale „Jeesus ilmutab oma jumalikku väge“. Õpetaja Meelis-Lauri Erikson mõtiskleb nii: „Küsimus on õieti selles, mida teha siis, kui me sugugi ei koge Jumala ligiolu oma elus nii õnnistusrikkalt. Jeesuse ligiolu andis – peaaegu märkamatult – ühele pulmapeole õige sisu. Jeesuse ligiolu võib ka meie igapäevaelu vee muuta igapäevase õnnistuse veiniks. Kui me vaid kutsume ta mitte ainult meie pühadesse, vaid ka meie argipäevadesse.“

„Tänane kirjakoht on nii uskumatult aktuaalne, et seda ei olegi vaja kommenteerida – sõnum on lihtne ja kõigile arusaadav. Lisaks selgusele on kiri ka inspireeriv ning aitab näha olukordi meie tänases elus teises valguses,“ alustab lehejutlust Saksamaa praostkonna vikaarõpetaja Kristel Neitsov-Mauer.

Lisa kommentaar