Eesti Kirik 16.11.2022

Eesti Kirik 16.11.2022

Eesti Kirik 16.11.2022

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 16. novembri Issanda aastal 2022

EELK Usuteaduse Instituudi kevadel alanud hingehoidjate baaskoolitus lõppes 11. novembril ning 23 kursusel osalenut said Tartus Pastoraadis seda tõendava lõputunnistuse. Osalenud vaimulikud jagavad, mida nad õppisid.

EELK vaimulik ja Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardt tunnistab Eesti Kirikule oma äsja kaitstud doktoritööst intervjuud andes, et õigeusu teoloogia uurimine on aidanud tal paremini väärtustada seda, mida pakub luterlus.

Kuidas ohjeldada kurjust, küsib juhtkirjas kaitseväe peakaplan, nelipühi kiriku piiskop Ago Lilleorg ja toonitab, et kaplaniteenistused erinevates maailma riikides toetuvad õiglase sõja traditsioonile, mille kohaselt tuleb kurjusele vastu astuda nende relvadega, mis meile selleks on antud.

Tänasel taassünnipäeval meenutab kolumnist Vootele Hansen 1988. aasta meeleolusid Eestis: ütlesime välja ja maailm pani tähele, et me tahame oma elu ja saatuse üle ise otsustada.

Novembri teisel pühapäeval tähistati Põltsamaal kiriku taaspühitsemise 70. aastapäeva. Õpetaja Markus Haamer kirjutab, et tol ajal tundus okupatsioonivõimu kiuste kirik inimestele oluline elus edasi minekuks ja selle taastamiseks oldi valmis riske võtma.

„Et Ida-Virumaal toimusid Põhja-Euroopa verisemad lahingud Teise maailmasõja lõpus, sellest annavad tunnistust kõik need rohked kalmualad,“ räägib Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur tutvustades kihelkonna piiridesse jäävaid Saksa sõjakalmistuid.

1993. aastal alustanud Raadio 7 sai 13. oktoobril 29aastaseks. Kuidas läheb ühel kristlikul raadiojaamal, milliseid saateid kuulajad armastavad ning kuidas raadiojaamaga suhestuvad luterlased, vastab peatoimetaja Helle Aan.

Haljala kiriku tornikiivri poolteist aastat kestnud restaureerimistööd onlõpusirgel. Mardipäeval asetati tornikuuli uus ajakapsel ja 11. novembril tõsteti kuul ning rist torni tippu.

Uus saab Jumala reaalsuses kinnitust, toonitab lehejutluses Tallinna praostkonna vikaarõpetaja Ariel Süvari.

Eesti Kirik soovib oma lugejatele head kirikuaasta lõppu, jõudsaid hetki kirikulehe seltsis!

Lisa kommentaar