Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärgi saab Aleksander Mihelson

Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärgi saab Aleksander Mihelson

Haapsalu Johannese koguduse teenetemärgi saaja Aleksander Mihelson (Foto: Haapsalu Johannese kogudus)

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu otsustas 27. novembril anda koguduse teenetemärgi Haapsalu restaureerimisfirma Resteh juhile Aleksander Mihelsonile. Teenetemärk antakse üle püha evangelist Johannese päeval 27. detsembril 2022 Haapsalu toomkirikus.

“Koguduse jaoks olulise restaureerimisprojekti käigus vahetas ja korrastas Resteh mullu suvel Haapsalu Jaani kiriku torni puidust kandekonstruktsioonid, uuendas tornikiivri roovituse  ning kattis tornikiivri uue plekiga. Aleksander Mihelsonil oli seejuures juhtiv roll, mida ta täitis teotahte, kohusetunde ja heatahtlikkusega,” kommenteeris koguduse nõukogu tänavuaastast valikut piiskop Tiit Salumäe.

Aleksander Mihelson sündis 18. juunil 1951. Ta lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusinsenerina 1977. aastal ning oli Haapsalu KEKi töödejuhataja ja hiljem oli ta samas ettevõttes ehitusosakonna juhataja ja töötas seal kuni 1991. aastani. Seejärel töötas erinevates ehitusettevõtetes juhtivatel kohtadel ning asutas aastal 2000 restaureerimis- ja ehitusfirma OÜ Resteh, mida juhib tänini. Resteh on teostanud restaureerimistöid Haapsalu Piiskopilinnuses, toomkirikus (sh uue katuse ehitamine), Jaani kirikus ja veel mitmes EELK (nt Kullamaa, Ridala, Vormsi, Piirsalu, Rooslepa kabeli taastamine) ning EAÕK kirikus (Pärnu Eliisabeti, Uruste, Sindi) mõisates (näit. Pürksi, Räägu, Uuemõisa, Saare, Lihula, Vatla), aga ka väljaspool Läänemaad (näit. Riigikogu spordiruumid Toompeal, Padise, Raikküla ja Kuusiku mõisad). Lisaks teostab Mihelsoni ettevõte ka uusehitisi, näit. Laikmaa paviljon Krahviaias, pereelamu Raudtee 16b Haapsalus. Viimane tunnistati 2017 aasta parimaks ehituseks Haapsalus. Tema tööd on tunnustanud Eesti Muinsuskaitseamet tiitliga Hea restauraator 2017. Kliendid hindavad tema vastutulelikkust ja abivalmidust ning oskust selgitada traditsiooniliste materjalide ja töövõtete eeliseid lihtsalt ja arusaadavalt.

Teenetemärk on kullatud metallist valmistatud ladina rist, mille esikülg on kaetud punase läbipaistva kuumemailiga. Risti peal on hõbedast valmistatud lendutõusev kotkas, kelle pead ümbritseb nimbus ning jalad on kuldsed. Märki kantakse 40 mm laiuse muareesiidist lindi küljes; mehed kaelas, daamid lindist valmistatud põiklehvi küljes vasakul pool rinnal. Lendutõusev nimbusega kotkas on evangelist Püha Johannese sümbol. See näitab, et Johannes jõudis enam kui keegi teine surelikest lähedale taevastele saladustele. Hõbe on puhtuse ja vaimuvalguse värv, tähistab õilsust ning ustavust. Punane on taevaliku tõe ja elujõu värv. Hõbe ja punane on ka Läänemaa värvid, Püha Johannese kotkas on samuti Läänemaa ja Haapsalu vapilind. EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk antakse Eesti või välisriigi kodanikule Haapsalu kogudusele ja Haapsalule osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärk võeti kasutusele aastal 2002.

Haapsalu koguduse teenetemärgi on pälvinud:

2003 – koguduse liige Heino Noor + ja Vanamuusika Festivali juht Toomas Siitan

2004 – Haninge sõpruskoguduse õpetaja praost Martin Marcolla (Rootsi)

2005 – koguduse juhatuse esimees aastatel 1976-1991 Ülo Niin +

2006 – ajakirjanik Anneli Ammas +

2007 – koguduse diakooniatöötaja Evi Süsi

2008 – Loviisa sõpruskoguduse õpetaja praost Veli-Matti Hynninen (Soome)

2009 – pikaaegne kirikumees Arnold Korjus +

2010 – Korsnäsi sõpruskoguduse õpetaja Guy Kronqvist (Soome)

2011 – koguduse ja praostkonna muusikajuht organist ja koorijuht Lia Salumäe

2012 – koguduse juhatuse liige Sulev Saareväli

2013 – pikaaegne piiskopilinnuse sihtasutuse juhataja Ülla Paras

2014 – Rendsburgi sõpruskoguduse pastor Joachim Haeger (Saksamaa)

2015 – fotograaf Arvo Tarmula +

2016 – EELK vikaarõpetaja Kristel Engman

2017 – Haapsalu linnapea Urmas Sukles

2018 – Haapsalu koguduse toomkoori dirigent ja helilooja Sirje Kaasik

2019 – misjonär õpetaja Kari Antero Tynkkynen

2020 – koguduse vabatahtlik diakooniatöötaja Malle Allmere

2021 – dirigent ja laulja Endrik Üksvärav

Lisa kommentaar