Kaarli Kool avab gümnaasiumi

Kaarli Kool avab gümnaasiumi

Kaarli Kooli tunnuslause on: Puu, mis kannab head vilja (Foto: Kaarli Kooli koduleht)

Alates 2022/23 õppeaasta sügisest avab Tallinna Toompea-Kaarli koguduse juures töötav Kaarli Kool koostöös Rocca al Mare Kooliga gümnaasiumiastme Rocca al Mare Kooli Kaarli õppekoht (Kaarli Gümnaasium). Õppetöö toimub Kaarli Kooli ruumides Tallinna kesklinnas aadressil Toompuiestee 4.

Igal õppeaastal võetakse vastu üks klass kuni 24 õpilasega. Avalduste vastuvõtt 2022. aasta sügisel avatavasse 10. klassi on alanud ning kestab kuni 10. märtsini.

Rocca al Mare Kooli koduleht kirjeldab avatava kooli eesmärke: “Koostöös Kaarli Kooli kogukonnaga soovime luua keskkonna, kus on võimalik kujuneda vastutusvõimeliseks, tegusaks, avatud ja haritud inimeseks, kes väärtustab oma juuri, usku ja kultuuri ning suhtub lugupidavalt teiste rahvaste kultuuritraditsioonidesse.
Kaarli Gümnaasiumis toetame õpilasi akadeemiliste teadmiste ning enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste omandamisel, samuti isikliku väärtussüsteemi kujunemisel. Peame oluliseks enda huvidest, annetest ja potensiaalist teadliku inimese kujunemist, kes oskab teha edaspidiseid õpi- ja karjäärivalikuid. Tähtsustame õpivõimelisust ja loovust, väärtustame mõtlemis- ja analüüsioskust.”

Kaarli Gümnaasiumi vastuvõtukord ja kandideerimiseks vajalik info on leitav aadressil: https://kaarlikool.ee/gumnaasium/vastuvott-2/
Täiendav info avatava gümnaasiumi plaanide ja õppekavade kohta lisandub Kaarli Kooli kodulehele jooksvalt.

Lisa kommentaar