Kahepäevane katkematu koraalimaraton Viljandis on Jaani koguduse ja kultuuriakadeemia ühine rõõmupidu

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilased Jaani kirikus musitseerimas (Foto: Maritta Anton)

Viljandi Jaani kiriku ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tähtpäevade puhul pakuvad muusikud kahepäevase muusikarännaku. 14.-15. mail 2022 toimub Viljandi Jaani koguduse ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eestvedamisel koraalimaraton, mille raames tulevad kiriku laulu- ja palveraamatu (KLPR) järjekorras ettekandele kõik laulu- ja palveraamatu koraalid. Ettekanne on kavandatud pausideta, algusega laupäeva, 14. mai hommikul ning lõpuga pühapäeva 15. mai pärastlõunal. Tähtsal kohal on sõnum KLPR ettekandmisest kui katkematust palvest, seega oluline pole niivõrd suurejooneline vorm, vaid palveraamatu sisuline kaal.

Koraalide esitamine on pühendatud Viljandi Jaani kiriku 550. aastapäevale. Lisaks tähistame 30 aasta möödumist Viljandi Jaani kiriku sissepühitsemisest, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 30. sünnipäeva ning 20
aasta möödumist esimesest koraalimaratonist Viljandis.

Koraalimaratonide traditsioon algas 2002. aastal Viljandis, kui Pauluse kirikus kanti katkematu esitusena ette kõik KLPR koraalid. Sarnase taotlusega korraldatud ettelaulmised said jätku kahe algatusena Haapsalus aastatel 2011 ja 2017. Kuna 2022. aasta suvel möödub esimesest maratonist 20 aastat ning see ajaraam langeb kokku mitme teise Viljandi jaoks olulise tähtpäevaga, jõuab koraalimaraton tagasi oma juurte juurde.

Koraale esitavad Liisi Koikson, Silver Sepp, Kristiina Ehin, Adeele ja Jaan Jaago, Villu Talsi, Estonia Seltsi Segakoor, mitmete koguduste koorid ja ansamblid ning paljud teised muusikud ja koorid nii Viljandimaalt kui ka kaugemalt. Oluline osa on kavas ka TÜ Viljandi kultuuriakadeemia solistidel ja erinevatel koosseisudel.

“Koraalimaratoni üks eesmärkidest ongi kaasata erinevaid muusikalisi stiile ja väljendusvõimalusi näitamaks lauluraamatus peituvat mitmekülgset sisu ja seesmist rikkust,” sõnas koraalimaratoni korraldaja Jorma Sarv. Korraldajad ootavad kõiki huvilisi kaasa laulma või jälgima veebiülekannet aadressil
live.kultuuriakadeemia.ee. Lisaks on võimalik ettekande ülekannet jälgida Tartus, Eesti Rahva Muuseumis ja Haapsalu Toomkirikus.

Sündmust korraldavad TÜ Viljandi kultuuriakadeemia koostöös Viljandi Jaani kiriku kogudusega. Lisainfot toimuvast sündmusest leiab sündmuse kodulehel koraalimaraton.vka.ee, meiliaadressilt jorma.sarv@ut.ee või tel 502 3343.

Fotod: Maritta Anton

Lisa kommentaar