Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Annely Neame (Foto: Tallinna Jaani koguduse ja kiriku Facebooki leht)

Ülestõusmisaja 5. pühapäev Cantate. Tänase päeva teema on “Taevariigi kodanikuna maailmas”. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Annely Neame.

„Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid.“(Ps 98:1)

Tänase pühapäeva teema on „Cantate“ – „Laulge!“ Mis laulu me laulame? Psalm 98:1 ütleb ette – laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Mis imed need on? Kas tervendamised, kurjade vaimude väljaajamised, rahvahulkade toitmised, vee peal kõndimised? Need muidugi ka, aga Jumala ime on veel palju suurem kui meile harjumuspäraste loodusseaduste „rikkumine“. See on midagi täiesti uut, mida Ta teeb kogu aeg ka meie juures. Ime on see, et me Temaga koos võime elada Tema riigi kodanikena ja Tema õigusriigis. Jeesus õpetas meid Jumalaga rääkima uut moodi: „Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi! Sinu riik tulgu! Sinu tahtmine sündigu!“ Nendes palvetes on ka meie uus laul.

Martin Luther igatses, et kõik inimesed tunneksid armulist Jumalat. Ta seletas selgelt ja imeliselt lihtsalt Väikeses Kateksimuses, et Jumala nime pühitsedes me palume, et Jumal pühitseks oma nime ka meie juures. See pühitsus on Tema pitser ja kaitsemärk meie peal – me kuulume Talle ja tõotame ning tahame Tema kaitse all elada. See on meie uus laul.

Kui me palume, et Jumala riik tuleks, siis palume, et see tuleks ka meie juurde. Jumala riigis kehtivad Jumala seadused ja neid viib ellu Jumala tahtmine ehk meelevald (võim, võimus, voli kellegi või millegi üle). See on meie uus laul.

Jeesus julgustab oma õpilasi, et kuigi Tema ise läheb varsti Isa juurde tagasi, siis meile saadab Ta uue Lohutaja. See Lohutaja on Tõe Vaim, Püha Vaim, kes toob maailmale kolmekordse selguse:

1. Selguse patu kohta – patt on Jeesusesse mitte uskumine.

2. Õiguse kohta – Jeesus läheb tagasi Isa juurde ja meie Teda enam ei näe.

3. Kohtumõistmise kohta – et selle maailma vürst (kurat) on süüdi mõistetud ja enam ei ole tal sõnaõigust nende üle, kes Jeesusesse usuvad.

Kelle sõna nüüd siis inimeste juures maksab? Mis meist saab? Need ei ole retoorilised küsimused, vaid puudutavad meid iga päev. Sest mida me iga päev Jumalale laulame?

Palvelaul: Jumal, Sina oled hea, imeline ja vägev ja oled kõik hästi teinud. Me täname, et saame Sinu riigi kodanikena, Sinu lastena, Sinuga koos juba praegu siin ja igavikus igavesti elada. Aamen.

Vaata lisaks:

Tänasest pühapäevast, peapiiskop Urmas Viilma Facebooki leht

Lisa kommentaar