Urmas Viilma Sõduri FM raadios: kas sõjamehed võivad õndsaks saada?

Urmas Viilma Sõduri FM raadios: kas sõjamehed võivad õndsaks saada?

Foto: peapiiskop Urmas ViilmaFacebooki leht

Kaitseväe suurõppusele “Siil” on kutsutud ligikaudu 15 000 ajateenijat, reservväelast, tegevväelast, kaitseliitlast ja liitlasriikide sõdurit kokku kümnest riigist. Peapiiskop Urmas Viilma andis täna suurõppuse tarvis käivitatud SÕDURI FM raadios hommikuintervjuu. Stuudios oli ta koos Kaitseliidu kommunikatsioonispetsialist Neeme Brusi, suurettevõtja Neinar Seli, Tartu Ülikooli veebiajakirja Peegel peatoimetaja Helen Maria Raadiku ja Sõduri FM peatoimetaja, vanglate peakaplan Tanel Meieliga (pildil).

Raadiovestlust juhtis Tanel Meiel. Helen Maria Raadik pani kirja peapiiskop Urmas Viilma saates kõlanud mõtted. Peapiiskop jagas kirjalikku teksti ka oma Facebooki lehel.

„Kirik on kriisiks alati valmis. Meie ülesanne on jääda alati paigale ja kohale. Meie ülesanne on teenida inimesi, peaasjalikult tsiviilisikuid; inimesi, kes elavad piirkondades, kus meie kogudused tegutsevad. Samal ajal on meie ülesanne olla kaitsetahte hoidmiseks kohal ja mitte lahkuda.

Räägime eri tasandi kriisidest. Kriis on ka see, et maapiirkonnad tühjenevad, pangad ja lasteaiad suletakse. Aga kirik jääb kohale. Mis iganes tuleb, siis kiriku ülesanne on teenida inimesi ja olla nende päralt. Ka vaimse tervise ja vaimse tugevuse küsimus on paljuski seotud sellega, kas kirik suudab säilitada oma kohalolu.

Mulle meeldib võrrelda Kaitseliidu tegevust ja evangeelset luterlikku kirikut. Tegu on kahe Eesti institutsiooniga, mis on liikmeskonna poolelt võrreldavad. Oleme mõlemad laiapindsed ja puudutame kõiki elanikkonna kihte, esindajaid ja ameteid. Kiriku liikmed ja Kaitseliidu liikmed ka kattuvad. Mitukümmend vaimulikku on Kaitseliidus tegevad nii kaplanitena ja muudes ülesannetes.

Kas sõjamehed võivad õndsaks saada? On neid, kes ütlevad, et sõda ei saa kunagi olla õiglane. See sõltub vaatenurgast. Inimene, kes kaitseb oma kodu ja pere ning on sunnitud kaitsepositsioonis kasutama jõudu, siis tema jaoks on oma pere ja kodu kaitstuna hoidmine ja selle eest seismine õiglane. Õigluse küsimust saab vaadata nii inimese kui ka riigi tasandilt. Inimese kannatus on aga alati ebaõiglane. Kas siis, kui oma kodumaad kaitstes käitume õigesti.

Siiski, nii kaua kui me kaitseme oma kodu, ja riik on ka meie kodu, ja kui me ise ei asu ründama kellegi teise riiki, väärtuseid, kodu – kui me oleme KAITSEvägi, teenime kaitseväes ning tegeleme kodu, pere, väärtuste, ühiskonna, eesti keele ja riigi kaitsmisega, nii kaua ei saa tekkida küsimust, kas see on midagi, mille osas Jumal näppu vibutaks, et ei, poisid ja tüdrukud, teie Peetruse väravast sisse ei saa.“

Sõduri FMi on võimalik kuulata perioodil 17.-25. maini Tallinnas sagedusel 102,7 MHz, Taaras 94.8 MHz, Soorus 90.8 MHz, Viiratsis 93.1 MHz, Kobelas 97.8 MHz ja lisaks üle veebi Vikerraadio kodulehel.

16. maist kuni 3. juunini kestva suurõppuse Siil eesmärk on kontrollida kaitseväe lahinguvalmidust ja ohustsenaariumile reageerimise võimekust rahvusvahelises raamistikus. Lisaks on õppus Siil ka küpsuseksamiks ajateenistuse ajal ettevalmistatud sõjaaja üksustele ja värskendab reservväelaste teadmisi ning oskusi.

Lisa kommentaar