19. märts on püha Joosepi päev

19. märts on püha Joosepi päev

Püha Joosep ja Jeesuslaps

Märtsikuu 19. päeval peame meeles püha Joosepit, Õnnistegija Jeesuse kasuisa ja Neitsi Maarja abikaasat.

Joosep oli lihtne ja vaikne mees, kes oskas kuulata ja mõista ning teha seda, mida teadis olevat õige. Evangeeliumis kirjeldatakse teda kui vaga ja õiglast meest.

Ta oli nähtavasti vaikne mees. Ühtki tema enda ütlust pole üles tähendatud, küll aga kõnelevad hästi tema teod. Püha Joosep ei tee sõnu, vaid tegutseb, ning teeb seda otsustavalt ja kiiresti, kohe, kui mõistab, et tegemist on Jumala tahtega.

Jumala tahet taibata suudavadki nähtavasti pigem need, kes maldavad kuulata ja tähele panna, selle asemel et ise aina midagi rääkida ja teistele seletada. Nii saab ka püha Joosep selged juhised ning võib olla tõeliseks isakujuks Püha Perekonna peana. See, mida ta ette võtab, on kindlalt seotud Jumala tahtega ja nõnda sobib püha Joosep hästi eeskujuks meie nõutule ja ebakindlale ajale.

Jumala kartus, tema tahte kuulmine ja selle järgi toimimine, on teadupärast tõelise tarkuse algus. Tarkust seostatakse harilikult küpsuse saavutamisega, mis tuleb inimesele pigem aastate kui päevadega. Sellepärast on paljud kunstnikud kirjeldanud Joosepit just vana mehena. Küps inimene oskab ennast valitseda. Joosep teab, et tema ülesanne on olla olemas teiste jaoks, mitte enda vajaduste rahuldamiseks. Sellepärast andis Jumal ta pühale Neitsile vääriliseks abikaasaks ja oma Pojale kasuisaks.

Avatus Jumala sõnale, tegusus, autoriteet, tarkus ja vaimulik küpsus ning sellest võrsuv ennast ohverdav armastus teevad pühast Joosepist igale ristiinimesele olulise eeskuju.

Püha Joosepit peetakse kogu maapealse Kiriku, aga iseäranis ka veel sündimata laste, isade, tööliste, rändurite ja pagulaste kaitsepühakuks.

Me palvetame:
Issand Jumal,
meie ümber on nii suur pilv Sinu tunnistajaid.
Me meenutame täna Sinu sulast püha Joosepit ja tema elu ning tööd.
Aita meil tema eeskujul hoida silme ees Sinu sõna
ja rännata Sinu pühade teenijate osutatud rada.
Tee meistki oma hea sõnumi kuulutajad
ja Sinu armastuse saadikud.
Luba meilgi jõuda Sinu pühade rõõmu
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisa kommentaar