Aasta vaimulik on Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu

Aasta vaimulik on Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu

Värskelt aasta vaimulikuks valitud õp Vallo Ehasalu (foto: Toomas Nigola)

EELK vaimulike konverentsil kuulutati aasta vaimulikuks Valga praostkonna abipraost, Elva koguduse õpetaja, Hargla ja Rõngu koguduste hooldajaõpetaja Vallo Ehasalu.

Aasta vaimuliku tiitlile Ehasalu esitanud EELK Valga praostkod tõstab esile vaimuliku töövõimet ja pühendumust: „Abipraost Ehasalu on kogu oma teenimisaja jooksul (alates 1999. aastast diakon ja 2000. aastast õpetaja) olnud väga töökas. Peale oma põhikoguduse Elvas on ta kogu aeg hooldanud vähemalt ühte kogudust ja nõnda on ta oma teenimisaja jooksul hooldanud pea kõiki Valga praostkonna kogudusi. Ta on ka aastail 2003–2017 kandnud praostkonna praosti koormat. Seega võib öelda, et abipraost Ehasalu on oma 23 teenimisaasta jooksul elavdanud Valga praostkonda nii oma isikliku eeskuju kui tööga.“

Vallo Ehasalu on ka Eesti üks tuntumaid teolooge ja kõigile EELK vaimulikele eeskujuks oma Piibli algkeelte valdamise poolest. Ta on EELK Usuteaduse Instituudi Vana ja Uue Testamendi teaduse ja heebrea ning kreeka keele lektor, EELK Konsistooriumi jumalateenistuselu komisjoni jutluseperikoopide abimaterjali töörühma kaastöötaja ja Eesti Keele Instituudi ususõnastiku töörühma konsultant. Ehasalu ekspertarvamused piibliteaduslikes küsimustes on mõõtuandvaks kogu EELK-s. 2017. aasta sügisel ilmus Ehasalu tõlkes esmakordselt eesti keeles valik Martin Lutheri lauakõnesid (Loomingu Raamatukogu, 2017, 36–39).

Õpetaja Ehasalu piiblitunnid on hinnatud kõigis EELK kogudustes. Teistele vaimulikele on ta eeskujuks olnud ka oma abivalmiduse, vähenõudlikkuse ja leebe suhtlemisstiili poolest. Selle kõrval on vaimulik hinnatud arvamusliider piibliteaduste ja kirikuloo alal ka Eesti ühiskonnas laiemalt: ta võtab sõna erinevatel ajaloofoorumitel ja tema kirjutised ilmuvad nii üleriigilises kui ka Lõuna-Eesti kohalikus ajakirjanduses.

Kõnelemata ei saa jätta ka Vallo Ehasalu suurepärasest keeleoskusest. Tänu sellele on abipraost Ehasalu hoidnud häid sidemeid kiriku välispartneritega Soomes, Saksamaal, Rootsis ja Lätis. Viimastel aastatel on vaimulik oma keeleoskust veelgi täiendanud aramea ja süüria keele võrra ning nüüd oskab Ehasalu juba kahtteist keelt!

Aasta vaimulikku saavad konverentsi liikmed valida kolleegide või praostkondade poolt esitatud kandidaatide hulgast. Sel aastal oli nominente kuus: lisaks õpetaja Vallo Ehasalule Kõpu Peetri koguduse õpetaja ja Suure-Jaani koguduse hooldajaõpetaja Hedi Vilumaa, Tartu Maarja koguduse õpetaja Timo Švedko, EELK kantsler, Kambja koguduse õpetaja ja Pilistvere ning Ruhnu koguduste hooldajaõpetaja Andrus Mõttus, Lääne abipraost, Ridala ja Martna koguduste õpetaja Küllike Valk ja Järva abipraost, Ambla Maarja koguduse õpetaja ja Aegviidu koguduse hooldajaõpetaja Tõnu Linnasmäe.

Aasta vaimuliku tiitel anti üle pidulikul koosviibimisel Tartu Ülikooli kohvikus, kus pidas kõne 2021. aasta vaimulik Margit Lail ja kitarri saatel musitseeris 2020. aasta vaimulik Hannes Nelis.

Lisa kommentaar