Eesti Kirik 08.02.2023

Eesti Kirik 08.02.2023

Eesti Kirik 08.02.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 8. veebruaril Issanda aastal 2023

Vaimulik Leevi Reinaru saab presidendilt kohaliku elu edendamise eest Valgetähe V klassi teenetemärgi. Eesti Kirik õnnitleb.

Pärast kaheaastast pausi toimus Lõuna-Eesti palvushommikusöök, mille teemaks oli „Õiglane rahu“, hommikusöögi juhatas palvega sisse piiskop Joel Luhamets.

Assessor Ove Sander küsib juhtkirjas, miks EELK liikmeskond väheneb ning mis võiks seda muuta ja vastab: „Olen veendunud, et kui suudame kirikus senisest selgemini esitada evangeeliumi  ja tema sisu ning loomulikult ka ise selle järgi ustavalt elada, siss on sellel tulemust“.

Teoloogilise arutelu strateegia töörühm kuulutas välja teoloogiliste teemade ideekorje, mille tulemusel esitas 18 inimest 30 ettepanekut. Enim on esitatud homoseksuaalsusega seotud teemasid alates küsimusest, kas homoseksualism on patt. 

Kolumnist Urmas Nõmmik toonitab, et me ei ehita Eesti Vabariigis Jumala riiki ning meie ajalik ja ilmalik riik on meie inimliku tahtmise ja pealehakkamise tulemus. 

Küsimusele, milline on minu unistuste Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, vastab EELK Kirikukogu noorim liige Mattias Haamer. Ta peab oluliseks teaduspõhist õpetust ja traditsioonist kantud liturgiat. 

30. jaanuaril 50aastaseks saanud õpetaja Kerstin Kask kinnitab, et akadeemiline usuteadus on vaid toetanud tema usklikkust. Kose koguduse õpetaja ja EELK Usuteaduse Instituudi dekanaadi juhataja on Tartu Ülikooli taasavatud usuteaduskonna esimese lennu vilistlane. 

Ärevatel aegadel köidavad inimesi prohvetlus ja prohvetite sõnumid. Õpetaja Marek Roots tuletab Ukraina sõja taustal meelde, et meie käsutuses kristlastena on vaimulikud võitlusvahendid. 

Eesti juurtega, Venemaal sündinud ja täna Ungaris elav maailmatuntusega kunstnik Olga Tobreluts tunnistas Tartus oma isikunäitust „Uus mütoloogia“ avades, et nägi sõja saabumist läbi oma loomingu aastakümneid ette. 

Diakon Robert Bunder ei usu, et kui kirik tegeleks senisest rohkem kliimaküsimuste ja vähemuste õigustega, oleks kirikus rohkem noori. Ta arvab: „Kirik ei pea tegema arvamusküsitlusi, et teada saada, mida temalt oodatakse“.

Vanemate külv tagab lastele lõikuse, tuletab lehejutluses meelde Helme koguduse õpetaja Arvo Lasting.


Vaata ka:

Meeldib 1

Lisa kommentaar