Eesti Kirik 25.10.2023

Eesti Kirik 25.10.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 25. oktoobril Issanda aastal 2023

Eesti Kirik 25.10.2023

Tähistamaks Tartu luterliku Peetri kooli 10. (taas)tegutsemise aastapäeva toimus 23. oktoobril Tartus konverents ja vastuvõtt. Konverents võttis tulipunkti luterluse mõiste. Täpsemini luterluse ja luterliku hariduse 21. sajandil.

EELK suuruselt kolmas kogudus – Tallinna Jaani kogudus – on alates juuni lõpust olnud avalikkuse tähelepanu all seoses õpetaja Jaan Tammsalu juhtumiga. Kuidas on kogudus jõudnud olukorrani, kus 1. novembril on ametis neljast vaimulikust vaid üks ja neli juhatuse liiget soovivad tagasi astuda? Kuidas minna edasi? Vastavad õp Eve Kruus, veel ametis olev juhatuse esimees Peeter Raudsepp, abiõpetaja ametist lahkunud Annely Neame ja 1. novembril emerituuri siirduv abiõpetaja Arne Hiob. Kajastame ka praost Jaak Ausi vaadet olukorrale Jaani koguduses.

Eesti Kiriku pilgu püüdis uudis, et EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu valis 22. oktoobril koguduse järgmiseks õpetajaks Mart Salumäe.

Peatselt kogunevad kirikumuusikud ühist konverentsi pidama Otepääle ja Pühajärvele. Mida konverents toob ja millega tegeleb sel aastal 30aastaseks saanud EELK Kirikumuusika Liit, jagab juhtkirjas ühenduse juhatuse esimees Tuuliki Jürjo.

„Mulle tundub, et EELK rikkuseks võiksidki olla kogudused, kus rõhutatakse natuke erinevaid asju ning tõstetakse kilbile pisut erinevaid tegevusi. Võib tunduda, et nende koguduste vahel on erimeelsused, kuid minu arvates on just selline pinge luterlusele olemuslik ja tagab usukoguduste arengu,“ kirjutab kolumnist Toomas Jürgenstein.

Soome misjonär, Võru praostkonna noortejuht Olli Olenius jagab arvamusloos, et tema tee misjonärina algas siis, kui vihane ateistist noormees luges Piiblit ja kohtus elava Jumalaga. Elu suund muutus. Ta küsib, kuidas võiksime üles leida eelmistele põlvkondadele sarnase võimsuse evangeeliumi kuulutamisel.

Eesti Kirik küsib: soovime välja selgitada, kuidas mõjutab digitellimuse tekkimine meie lugejate valikuid.

Hingehoiuveerus mõtiskleb hingehoidja Kaili Särg kolme tähtsa kohtumise üle inimese elus. Need on: kohtumine ligimes(t)ega, kohtumine iseendaga ja kohtumine Jumalaga.

Pildipalveid teeb sel kuul Põlva koguduse liige Andres Lehestik, pühapäeva teema avab Tallinna toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim.

„Usupuhastuspüha tähistamine on meeldetuletus kogu kirikule, vaimulikele ja koguduse kaastöölistele, viimselt igale kristlasele, et kirik peab pidevalt uuenema – et meil tuleb ikka ja jälle küsida, mis on meie usu juures ja kirikuelus kõige peamine, ühendav ja edasiviiv,“ kirjutab lehejutluses Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm.

Lisa kommentaar