Eesti Kirik 3. mail 2023

Eesti Kirik 3. mail 2023

Eesti Kirik 03.05.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 3. mail Issanda aastal 2023

Laupäeval, 29. aprillil austati Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus sel päeval 90aastaseks saanud titulaarpraosti dr Tõnis Nõmmikut. Tänu heale tervisele ja nooruslikule vaimule on Eesti kaitseväe endine peakaplan Kristuse sõdurina jätkuvalt rivis.

Jumala rahva minapilt võib uueneda, kinnitab juhtkirjas misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru ja nimetab, et üleilmsed väärtuste ümberhindamised on kristlastele proovikiviks, mis sarnaneb Issanda kiusamisega kõrbes.

Just abielu küsimus on seadnud EELK kirikuna valiku ette, kirjutab kolumnist Urmas Nõmmiks ja täpsustab: üks võimalus on valida fundamentalismi tee, teine võimalus on tunnistada Kristuse kaudu tulnud lunastuse ja Püha Vaimu töö avarust.

Kirikufondi juhataja Janek Mäggil on plaan, kuidas teha korda renoveerimist vajavad kirikud – kehtestada kirikumaks või arhitektuuripärandi maks. Piisab tema sõnul päris väikesest maksust, millega mõned kümned miljonid eurod  kokku koguda.

Äsja 86aastasels saanud Laine Linholm on läbi elu elanud sünnisaarel. Koduaknasse, mille alla tormise ilmaga jõuab merevesi, paistab Prangli kiriku torn ning on kuulda teenistusele kutsuvat kirikukella. 

Viljandi praostkonna sinod valis 27. aprillil ühel häälel praosti ametis järkama juba viiendaks ametiajaks assessor Marko Tiituse. Ka abipraostiks valiti seni selles ametis olnud Markus Haamer.

Pärnu praostkonna 12 koguduse sinodisaadikud  said kokku 28. aprillil Pärnu-Jakobi koguduses. Praost Tõnu Taremaa kinnitas oma sõnavõtus, et koguduste roll on kutsuda inimesi meeleparandusele.

Tallinna Jaani koguduse kümmekond noort võttis ette käigu Tartusse, et kohtuda sealse Pauluse, aga ka Äksi koguduse noortega. 

Viljandi praostkonna aasta 2022 töötegija aunimetuse pälvis õpetaja dr Hedi Vilumaa, kes kaitses möödunud aastal doktorikraadi ja on samal ajal juhtinud mitmeid kirikuid korrastavaid projekte.

In Memoriam. Surma läbi on lahkunud õp dr Hendrik Laur, Põhja-Ameerika praostkonna abipraost. 1937. aastal Eestis sündinud ja sõjapõgenikuna vabasse Läände jõudnud teoloog jääb paljude mälestustes elama oma südamliku inimlikkusega. 

Lisa kommentaar