Eestit külastas Luterliku Maailmaliidu diakoonia töörühm

Eestit külastas Luterliku Maailmaliidu diakoonia töörühm

Konviviaalsuse mitmetahuline mõiste kerkis esile reformatsiooni 500. aasta juubeli künnisel, mil kirik arutles elavalt diakooniatöö üle praeguses globaliseerunud, rändest ja ebavõrdsusest vormitud Euroopas. Diakooniatöö kontekstis tähistab see ühise eesmärgi nimel koos tegutsemist ja sellest sündivat samasustunnet, mis aitab ületada muid erinevusi. Üheskoos solidaaruses elamine eeldab soovi üksteiselt õppida ja valmisolekut mugavustsoonist väljuda.

Jaanuari lõpus võõrustas SA Eesti Diakoonia Tallinnas Luterliku Maailmaliidu (LML) diakoonia uuendamise töörühma, mis valmistab ette materjale ning õppeprogramme koguduste koostöö ja sidususe parandamiseks. Videos saavad töövaldkonna tutvustuseks sõna nii rahvusvahelise töörühma võõrustajad kui külalised.

Lisa kommentaar