“Halastage!” pühapäev

“Halastage!” pühapäev

Viies pühapäev pärast nelipüha kannab kirikukalendris pealkirja “Halastage!” ning meenutab meile, et inimese asi ei ole oma ligimest hukka mõista. Üksnes Jumalal on õigus kohut mõista, meid aga kutsutakse üksteisele andestama ning edendama õiglust ja headust. Me kuulume patuste inimeste kirikusse, kes elab Jumala andeksandmisest.

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sina ei lase ennast pilgata, aga Sa oled ka halastav Isa, kes patud andeks annab ja langenu üles tõstab. Halasta meie peale, kes me kaasinimese vead armutult hukka mõistame, aga ei näe oma suurt patuvõlga. Hoia meid väära enesearmastuse ja uhkuse eest ja aita meil Sinu Poja eeskuju järgi oma ligimest õiglaselt ja halastavalt kohelda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Õp Enn Auksmanni mõtisklus:

Meeldib 1

Lisa kommentaar