Piiskop Tiit Salumäe videotervitus Ingeri kirikukogule

Piiskop Tiit Salumäe videotervitus Ingeri kirikukogule

Piiskop Tiit Salumäe saatis videotervituse Ingeri kirikukogule, mis kogunes täna, 13. oktoobril Peterburis Püha Maria kirikus.

“Auväärt piiskop Ivan Laptev, auväärt piiskop emer. Aarre Kuukauppi, kirikuvalitsuse liikmed ja sinodi liikmed, vennad ja õed Kristuses! Tervitan teid kõiki täna taas videoekraani vahendusel ja soovin Eesti kiriku poolt õnnistust Sinodi tööle. Jumal on kutsunud meid oma riiki tööle ja me vajame selleks tarkust, et võtta vastu otsused, kuidas minna edasi kirikueluga ja kuulutada evangeeliumi rõõmusõnumit. Maailmas on erinevad ajastud ja olukorrad, aga meie ülesanne on kuulutada rõõmusõnumit Kristuse võidust. Jumal on meid hoidnud ka raskel haiguse ja piirangute ajal, temale loodame ja teda palume. Kristlastena teame, et midagi, mis sünnib, ei sünni ilma Jumala nõusolekuta. Tänan Ingeri kirikut eestikeelse kogudusetöö toetamise eest ja soovin, et Jaani kogudus võiks teha tööd ka nüüd, kui piirid Eestiga on praktiliselt suletud. Tervitan teid Koguja raamatu sõnadega (Kg 3, 1-8.15):

Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatut kitkuda; aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada; aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida; aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda; aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata; aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida; aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul. Mis on, see on juba olnud, ja mis tuleb, seegi on juba olnud.

Kuulsad sõnad Koguja raamatust meenutavad meile, et „igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all“. Kevadel paneme seemned mulda ja sügisel saame saagi. Rõõmsaid sündmusi tähistame ülistades ja raskeid jõudu paludes. Meie vajame tarkust, millal rääkida ja millal vaikida. Maailmas on kasvanud müra ja vihkamine, meie ülesanne on palvetada rahu pärast, kõnelda Jumalaga ja kuulata teda. Piibel juhib meid keskenduma olulisele ja kõneleb ka vaikimise vajadusest rasketel aegadel. Võime olla vaiksed ja teada, et Jumal juhib ka läbi kannatuste nagu ta juhtis ka Iisraeli rahvast teel Egiptuse orjusest Tõotatud maale. Jumala Vaim kingib meile jõu laulda ülistuslaule Jeesusele. Psalmides laulame rõõmsalt oma Issandale. Heebrea keeles tähendab „hõise“ ka välku, sädemeid ja tuld. „Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!“ (Ps 66:1). „Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole!“ (Ps 81:2).

Tuletan tänuga meelde neid aastaid, kui sain teenida Ingeri kogudust ateistlikul ajastul ja meenutan seda rõõmu, mis meil oli Jumalast, kes tegi ka inimestele võimatud asjad võimalikuks. Soovin, et praegused ajad võiks meid ühendada ja anda meile jõudu jääda püsima. Inimeste keelepruuk muutub ja sõnade tähendus muutub. Kui olime varem harjunud ütlema – olge positiivsed, siis CORONA haiguse ajal pidi ütlema – olge negatiivsed. Olgem kurjuse suhtes negatiivsed ja armastuse suhtes positiivsed. Usk annab meile julguse ja rõõmu.

Palun teie eest ja usaldan Ingeri Kiriku Jumala hoidvatesse kätesse!”

Lisa kommentaar