Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Jaan Tammsalu (Foto: Tallinna Jaani koguduse ja kiriku Facebooki leht)

Jeesuse nimepäev ehk uusaasta. Tänase pühapäeva teema on Jeesuse nimel. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Jeesus tõotab: „Vaata, ma olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani“ (Mt 28:20)

Sada aastat tagasi kõneles kirikuõpetaja Jakob Hurt uusaastapäeval sellele kirjakohale muu hulgas järgmist: „Armas risti-kogudus! Täna me alustasime uut aastat. Mis saab uus aasta meile tooma? Meie ei tea seda mitte, sest see pikksilm on veel üles leidmata, mis inimese elupäevad ette ära näeb. Jumalast teame me tulevikust palju enam kui inimesest, sest Jumal on muutmata ja kindel, aga inimene muutlik ja nõder.“

Seejärel jõuab Jakob Hurt selle juurde, millised me inimestena oleme olnud. Mitut uskmatuse ilmingut kirjeldades ütleb ta viimaks: „Inimesed kasvatasivad lapsi, aga Issanda juurde ei juhatanud nemad neid mitte. Vanad ja noored lugegu ise omas eluraamatus edasi, nad saavad sääl muste lehekülgi küllalt leidma. Mõned päätükid Eesti ajaraamatus panevad meid otse kohkuma, nii et veri soonis tahab tarretada. Meil on asja alandlikult tölneri kõrval seisatada ja paluda: „Oh Jumal, ole meile patustele armuline!“ Siis alles, kui me oma pattu tunnetame ja tunnistame, siis alles võime uue aasta lävel oma silmad rõõmsasti ja julgesti üles tõsta nende mägede poole, kust meie abi ja õnnistus tuleb.“ Siis tuleb tõesti see abi ja õnnistus, seda kinnitab ka meie tänane kirjatunnistus. „Mina olen iga päev meie juures maailma otsani.“

Kes on see MINA, kes meiega täna evangeeliumist räägib? See on meie Õnnistegija, kellele kaheksa päeva pärast sündimist pandi nimeks Jeesus. Ingel ütles Maarjale selle nime. See tähendab meie keeli „Jehoova on abi“. Me ju vajame oma elurännakul abi.

Jeesus ütleb: „Ma olen teie juures iga päev.“

Kes on need „teie“ , kelle juures Ta tõotab olla? Need oleme meie, kui me vajame Tema abi. Jeesus on patuste sõber ja päästja ja meil on Teda hädasti tarvis, et meie mitte hukka ei läheks. Ja Jakob Hurt jätkab: „See on siis üks suur rõõmukuulutus, üks kallis päälkiri uuele aastale, kui Ta meile ütleb: „Mina olen teie juures.“ See lõpetab meie värisemise ja vabisemise sootumaks, annab meile püha julguse ja kindla lootuse. Jeesus tahab nõtrade juures olla, et neid vägevaks teha. Tema tahab meid õpetada, lapselikult Taeva Isa tahtmist täitma. Tema saab ärakadunud poegi ja tütreid isamajasse tagasi juhatama, langenud hingesid tõstma, eksijaid õigele teele saatma, uute eksituste eest hoiatama, teelahkmete pääl näitama, kuhu poole pöörda. Tema saab kurbe trööstima, nutjate silmist pisaraid ära pühkima, hädaliste hüüdmist tänulauludeks muutma. Jäägem aga meie Jeesuse juurde, küll Jeesus siis ikka meie juures on. Ta on meie juures nii häil kui kurjel päevil. Jeesus saab ka tumedas tulevikus meie elupäikene, meie arm ja abi, meie tugi ja vägi olema.“

Palve: Issand Jeesus Kristus, kes Sa tulid kaduvasse maailma, et meile kinkida igavene elu. Me tahame Sinu nimel rännata selle uue aasta teedel ja me palume Sind: kinnita meid, et usus ja lootuses võtame vastu selle aasta rõõmud ja raskused. Aita meid elada Sinu tahtes. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisa kommentaar