Tallinnas koguneb EELK Kirikukogu

Tallinnas koguneb EELK Kirikukogu

Kirikukogu istung Tallinnas 28. novembril 2023 (foto: Toomas Nigola)

Eesti Evangeelse Luteriku Kiriku XXXI Kirikukogu 5. istungjärk toimub teisipäeval, 28. novembril 2023 Tallinnas Usuteaduse Instituudi ruumides.

Ennelõunasel istungil toimus EELK 2024. aasta eelarve seaduse eelnõu I lugemine. Võeti vastu ka otsus Rootsi praostkonna lõpetamise kohta: sellest saab üks diasporaakogudus.

Vastu võeti ka otsus EELK põhikirja § 55 muutmise kohta. Kõnealust paragrahvi täiendatakse punktiga, mis ütleb, et koguduse juhatuse liikme ja koguduse vahel tehingu tegemiseks nõusoleku andmine on edaspidi koguduse nõukogu pädevuses.

Viljandi praost Marko Tiitus andis kirikukogu liikmetele ülevaate 2024. aasta suvel Viljandis toimuva suursündmuse, kirikupäeva ja laulupeo kohta.

Pärastlõunase istungi päevakorras on peapiiskopi ettekanne, EELK 2024. aasta eelarve seaduse eelnõu II lugemine ja EELK piiskoppide valimised.

Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ. Sinna kuuluvad ameti poolest peapiiskop, piiskop, kantsler, assessorid ja praostid ning lisaks neile veel igast praostkonnast kolm selle praostkonna sinodi poolt valitud esindajat. Kirikukogu valitakse neljaks aastaks ja selle kutsub kokku peapiiskop vähemalt kaks korda aastas.

Kirikukogu istungjärk algas aga piduliku jumalateenistusega Tallinna Püha Vaimu kirikus, kus teenisid peapiiskop ja konsistooriumi liikmed.

Lisa kommentaar