Kirikukogu sügisistungjärgul kaalutakse kolme piiskopikandidaati

Kirikukogu sügisistungjärgul kaalutakse kolme piiskopikandidaati

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu koguneb oma sügisistungjärguks homme, 28. novembril Tallinnas, Usuteaduse Instituudi hoones. Ühe olulisema päevakorrapunktina on seekord päevakorral kolme uue piiskopi valimine.

Peapiiskop Urmas Viilma poolt esitatud kandidaadid on vaimulikud Ove Sander, Anti Toplaan ja Marko Tiitus. Kõigi kandidaatide üle hääletatakse salajasel hääletusel eraldi. Kui kirikukogu ettepaneku heaks kiidab, tähendab see põlvkonnavahetust Eesti luterliku kiriku piiskoplikus juhtimises.

Ove Sander

Ove Sander (foto: Toomas Nigola)

Ove Sander (snd 04.05.1970 Tartus) on Nõmme Rahu koguduse õpetaja, EELK Usuteaduse Instituudi rektor ja konsistooriumi assessor.

Ta on ristitud 1970. ja konfirmeeritud 1988. aastal Tartu Pauluse koguduses. Ordineeritud aseõpetajaks 16.01.1991 ning õpetaja õigused saanud 1994. aasta 2. detsembril.

Hariduskäik: Nõo kk 1988, UI 1988–1994 (dipl), AFLC Teoloogiline Seminar USAs 1997–1998 (mag. div.), Tallinna Ülik 2005 (PhD), järeldoktor LCMS Concordia Seminar USAs 2007.

Teenistuskäik: Vastseliina õp 1991–1998, Nõmme õp al 1999. Võru abipr 1995–1996. Kons ass 2005–2012, al 2015. Kirikukogu liige 1992–1997, 2001–2009, 2011–2012, al 2015. Ajalehe Eesti Kirik teoloogiline konsultant 1996–1997. UI praktilise usuteaduse õppetooli õppejõud ja hoidja 1998–2010, past-sem juhataja 1998–2012. UI rektor 2012–2020, al 2022. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2000–2004 ja vaimulike konverentsi juhatuse liige 2004–2010. Õpetuskomisjoni liige al 2006 ja hariduskomisjoni liige al 2006. SA Tallinna Toomkooli nõukogu liige 2011–2012. SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu liige al 2012. Herbert Kuurme mälestusfondi halduskogu liige al 2006, UI toetusfondi esimees al 2013. Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige al 2015. Diakoonia ja ühiskonnatöö komisjoni esimees ning vaimuliku ameti komisjoni liige al 2015. EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise ajutise komisjoni liige al 2016. Haiglare ja hoolekandeasutuste kaplanina teenivate vaimulike peakaplan 2020–2022.

Autasud: EELK kirjastuspreemia 1998, EELK Teeneteristi III järk 2007, aasta vaimulik 2009, kuldristi kandmise õigus 2015, EELK Teeneteristi II järk 2020. TTA Ratasristi II järgu teenetemärk 2013; Vastseliina Teisipäevaklubi 1. järgu orden 1998, Nõmme aasta tegija 2008, Tallinna teenetemärk 2014.

Marko Tiitus

Marko Tiitus (Foto: Urmas Roos)

Marko Tiitus (snd 06.09.1971 Tallinnas) on Viljandi Jaani koguduse õpetaja, Viljandi praostkonna praost ja konsistooriumi assessor.

Ta on ristitud ja konfirmeeritud 1989. aastal Tallinna Jaani koguduses ning ordineeritud õpetajaks 2. juulil 1999.

Hariduskäik: Tallinna 37. kk 1987, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool 1991 (muusikaõpetaja, orkestriartist ja harrastuskollektiivi dirigent), UI 1992–1997, Det Teologiske Menighetsfakultet 1995–1997 (mag. phil.), UI past-sem Tallinna Püha Vaimu 1998/1999, doktoriõpe TÜ 2005– (usuteadus).

Teenistuskäik: Tallinna vik-õp 1999–2000, Juuru õp 2000–2005, Viljandi Jaani õp al 2005, Pilistvere h-õp 2007–2011, Karksi h-õp 2010–2011, al 2023, Halliste h-õp 2010–2023, Paistu h-õp 2017–2018, Viljandi Pauluse h-õp al 2023. Viljandi pr al 2007. Kirikukogu liige al 2001, abijuhataja al 2017. UI tegeliku usuteaduse lektor al 2001, õppetooli hoidja 2010–2011, rektori kt 2020–2022. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2000–2004 ja esimees 2003–2004. Vaimulike konverentsi juhatuse esimees 2004–2014. Haridusnõukogu liige 2001–2004, hariduskomisjoni liige 2006–2012 ja liturgiakomisjoni liige al 2006. Hariduskomisjoni esimees al 2015. Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige al 2015, vaimuliku ameti komisjoni liige 2015–2017 ja esimees al 2017. Kons ass al 2015. EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise ajutise komisjoni liige al 2016. EELK lauluraamatu komisjoni esimees al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: Concordia ülik kaplan ja religiooniloo õppejõud 1999–2003, Juuru vallavolikogu liige 2002–2005. Akadeemilise Usuteaduse Seltsi liige, Usuteadusliku Ajakirja toimetuskolleegiumi liige, ajalehe Eesti Kirik toimetuskolleegiumi liige, Societas Liturgica liige al 2011.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2013, aasta vaimulik 2015, EELK Teeneteristi II järk 2020.

Anti Toplaan

Anti Toplaan (foto: Toomas Nigola)

Anti Toplaan (snd 25.07.1968 Tallinnas) on Kuressaare Laurentsiuse koguduse õpetaja, Saarte praostkonna praost ja konsistooriumi assessor.

Ta on ristitud ja konfirmeeritud 1988. aastal Tallinna Püha Vaimu koguduses. Ordineeritud diakoniks 07.11.1991, aseõpetajaks 16.12.1992 nig õpetaja õigused saanud 01.04.1997.

Hariduskäik: Tallinna 19. Tehnikakool 1988 (liftielektromehaanik), UI 1989–1997 (dipl), magistriõpe (usuteadus) TÜ 2002–2023.

Teenistuskäik: Mustjala diak 1992–1993, Püha õp 1992–1998 ja h-õp al 1998, Kuressaare abiõp 1993–1997, õp kt 1997–1998 ja õp al 1998, Ruhnu h-õp 2016–2022. Saarte abipr kt 2001–2003 ja abipr 2003–2015, Saarte pr al 2015. Kirikukogu liige 1994–1997, al 1998. Kons ass al 2020. Misjonikomisjoni liige al 2015. Õiguskomisjoni liige al 2013.

Muud ametid ja ülesanded: Kuressaare Pereraadio toimetaja al 1993, Kuressaare linnavolikogu liige al 1999, Tartu Pereraadio Ühingu juhatuse esimees al 2023.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2016.


Vaata ka:

Meeldib 3

Lisa kommentaar