EELK aasta vaimulik on õp Toomas Nigola

EELK aasta vaimulik on õp Toomas Nigola

Tartus kogunenud EELK vaimulike konverents valis 2024. aasta vaimulikuks Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola.

Kandidatuuri ülesseadjate hinnangul on õp Nigola on oma isikliku ja pereeluga heaks kristlikuks eeskujuks oma koguduses ja kogukonnas laiemalt. “Ta on võimekas rakendama oma ettevalmistust nii koguduse töös kui kogukonnas. Ta on hea ja avatud suhtlemisega kaaslane, oskab kuulata ja heatujulisena olukordadele ning probleemidele läheneda. Tema pühendumuse ja töökuse tulemusena on Põlva kogudus jäänud püsima ja kasvanud erinevate koguduste konkurentsis. Toomasel on kokkuhoidev pere. Põlva kirikus toimuvatel missadel on oskuslikult rakendatud abikaasa ja laste musikaalsus psalmide laulmisel. Toomase sõbralikkus ja lahkus on toonud koguduse juurde palju uusi töötegijaid ja sellega on ka koguduse majanduslik toimetulek kasvanud. Põlvas tegeletakse nii laste- kui noortetööga. Noortele korraldatakse Taizé reise,” tõdevad kandidaadi esitajad.

Põlva koguduse juures tegutseb viiendat aastat (käesolevast õppeaastast päris iseseisvana) kristlik Jakobi Kool koos lasteaiaga. Toomas Nigola on ka Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri abipolitseinik abikaplani ülesannetes, Kaitseliidu Põlva maleva kaplan, Isamaa Erakonna volikogu ning Põlvamaa piirkonna juhatuse liige. Ta kuulub Põlva valla volikokku. Lisaks on ta ka EELK konsistooriumis avalike suhete assistent. “Soovime Toomasele Jumala Õnnistust ja tunneme head meelt oma usuvenna üle, kelle töö viljad on Jumalas,” kirjutavad õp Nigola kandidatuuri esitanud Võru praostkonna vaimulikud oma esildises.


Vaata ka:

Meeldib 6