EELK vaimulikud kogunevad taas konverentsile Tartusse

EELK vaimulikud kogunevad taas konverentsile Tartusse

Algaval nädalal (23.-24.01) toimub taas iga-aastane EELK vaimulike konverents, mis juba teist aastat järjest leiab aset Tartus. Pealkirja all “Sõna teenistuses” käsitletakse seekord laia teemadespektrit alates Piibli tõlgendamisest kuni perevägivalla märkamiseni. Arutatakse ka EELK ühtse peajumalateenistuse korra kavandit ning valitakse aasta vaimulik.

Vaimulike konverentsist osavõtjad avajumalateenistusel Tartu Jaani kirikus 23.01.2024 (Foto: Toomas Nigola)

Eesti luteri kiriku vaimulikel on tavaks iga aasta algul koguneda osaduseks, enesetäiendamiseks ja kirikuelu puudutavate küsimuste arutamiseks. Seekordsel konverentsil on ettekandjaiks piibliteadlased Anu Põldsam ja Vallo Ehasalu, Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardt, politoloog Alar Kilp ning õigusteadlane Karin Visnapuu. Viimane kõneleb Politsei- ja Piirivalveameti esindajana vaimulikele perevägivallast ja selle märkamisest.

Oma iga-aastase ettekande olukorrast kirikus teeb teisel konverentsipäeval peapiiskop Urmas Viilma ning konverentsi lõpetab EELK ühtse peajumalateenistuse korra kavandi arutelu. Nimelt on praegu kirikus jumalateenistuste pidamiseks kasutusel mitu paralleelselt kehtivat korda, kuid seoses uue lauluraamatu väljaandmisega soovitakse jõuda ühtse korra kehtestamiseni. Vastavat töörühma juhib piiskop electus Marko Tiitus.

Vaimulike konverentsi juhatuse esimees piiskop electus Anti Toplaane sõnul on vaimulike kui sõnasulaste jaoks on väga oluline omavaheline vahetu suhtlus ja osadus. “Oma lugupidavas ja sõbralikus suhtumises üksteise vastu väljendame tänulikkust Jumala loomistööle,” tõdeb ta.

Vaimulike konverentsi tavaks on saanud ka aasta vaimuliku valimine. Seekord on praostkondade poolt kandidaatideks esitatud õpetajad Tiina Janno, Eve Kruus, Magne Mølster, Toomas Nigola ja Aivo Prükk. Aasta vaimulik 2024 tehakse teatavaks teisipäeva õhtul toimuval pidulikul õhtusöögil.

Tartu Ülikooli peahoones toimuval konverentsil osalevad ka mitmete EELK partnerkirikute esindajad mitmelt poolt maailmast.


Vaata ka:

Meeldib 2