EELK Stockholmi koguduses käib koos noorte leerirühm

EELK Stockholmi koguduses käib koos noorte leerirühm

Jaanuari keskpaigast saavad kaks korda kuus EELK Stockholmi koguduses kokku kümmekond Rootsis elavat Eesti noort, et üheskoos tundma õppida ristiusu põhitõdesid ja valmistuda leeriõnnistamiseks. Lisaks leerikoolile on kavandatud juunisse leerilaager Metsakodus ning leerikool päädib leeriõnnistamisega Stockholmi Jakobi kirikus 18. juunil. 

Leeritunnist osavõtjad EELK Stockholmi koguduses 17.02.2024 (foto: Sirle Sööt)

Leerikooli viivad läbi koguduse õpetaja Tiit Pädam ning vikaarõpetaja Kristel Engman, kes oli ka eelmise leerigrupi vaimulik. Leeritunnid ja kokkusaamised toimuvad eesti keeles ja see annab noortele võimaluse praktiseerida eesti keelt ning õppida tundma ka kirikus kasutatavat sõnavara ja ristiusu põhimõisteid. 

Leerikooli tuleku ajendina nimetasid noored leerikooli alguses lisaks huvile ristiusku tundma õppida ka seda, et otsustati tulla, kuna sõber või sõbranna liitus leerirühmaga või vanemad soovitasid. Samuti nimetati olulise leeri tuleku põhjusena leerilaagrit, mis noore seas on oodatud.  

Vaatamata erinevas vanuses noortele on õpetaja Kristel Engmani hinnangul grupp kokkuhoidev, nauditakse ühist koosolemist ja arutelusid. 

„Leerikool on huvitav aga keeleliselt üsna raske. Arutades saavad keerulised asjad selgemaks,“ leiab Tindra Vahermägi

Leerikooli ja -laagri korraldamist toetab lisaks kohalikule kogudusele ja Stockholmi Eesti Huvikoolile ka EELK Misjonikeskus. Nagu möödunud korral, saavad ka tänavu kõik leerikoolis osalenud endale Misjoniseltsi kingitusena leeripiiblid. 

Viimati toimus EELK noorteleer ja leerilaager Rootsis 2021. aastal, mil leerilaager tõi kokku noored üle Rootsi, ja üks leerilaps oli ka Tartust.


Vaata ka: