Eesti Kirik 10.04.2024

Eesti Kirik 10.04.2024

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 10. aprillil Issanda aastal 2024

Esilehe lugu „Ainuke nuputelefoniga suunamudija?“ keskendub atraktiivsele algatusele, mis on pälvinud tähelepanu. Sotsiaalmeedias levivad Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhametsa minuti piiblitunnid, mis sünnivad koostöös Pastoraadis töötava Mattias Haameriga.

Usust ja rahva elujõust kirjutab juhtkirja piiskop electus Anti Toplaan, kes toonitab, et kõige elujõulisemaks kasvavad lapsed perekonnas, kuhu nad oma vanematest sünnivad ja kus neil on vanemate ja vendade ning õdede tugi.

Kolumnist Andres Lehestik arvab, et ilul on loodushoius oluline roll: Loomisloos lõi Looja maailma ja nägi, et see on hea ehk ilus. „Igasugune looming on looja nägu, ilu aga peame väärtuslikuks, pühakski,“ kirjutab ta.

Kuidas pakkuda kirikus rohkem intellektuaalselt mõtestatud usku, küsib oma arvamusartiklis Tallinna Toompea Kaarli koguduse abiõpetaja Jaan Lahe, kes tunnistab, et kuulub ise nende hulka, kelle jaoks on oluline religiooni intellektuaalne dimensioon.

Piiskop electus Ove Sander külastas koos abikaasaga Kanadas eesti kogudusi. Viies läbi suure nädala jumalateenistusi Hamiltoni ja Toronto Peetri koguduses leidis ta aega ka sealsete rahvuskaaslastega lähemaks suhtlemiseks. 

27. märtsil toimus Narva kirikus Viru praostkonna sinod, mis avas EELK kevadsinodite hooaja. Fookusesse tõusis Martin Lutheri hingehoiuteoloogia ja kevadisele kirikukogule esitatav eelnõu piiskopkondade loomise kohta.

Tartu praostkonna sinod kogunes 3. aprillil Tartus. Algusjumalateenistus oli Pauluse kirikus ja sinodikoosolek peeti eelmisel aastal praostiks valitud Kristjan Luhametsa juhtimisel kiriku krüptis. Lühiülevaateks said praostkonna 20 koguduse esindajad sõna.

Peatselt jõuab huvilisteni ajalooliste fotode, dokumentide ja reproduktsioonidega rikastatud raamat tuntud vaimulikust Evald Saagist. Eesti Kirik usutleb selle eel teose „Mees mustas“ autorit dr Riho Saardi.

Tartu Ülikooli peahoones toimunud usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus pandi koolinoortest finalistide taibukus ja väljendusoskus proovile teemal „Maailmavaated muutuvas maailmas“.

6. aprillil loositi Viljandi Jaani kirikus, kus toimus suvise vaimuliku laulupeo esimene eelproov, ristsõna õigesti lahendanute vahel kolm peavõitu. Peavõiduks on ajaleht Eesti Kirik aastatellimus.

„Miika raamatu essents on paradoksaalsel moel rahusoov ning rahu võimalikkuse demonstreerimine,“ kirjutab lehejutluses õpetaja Kristel Neitsov-Mauer ja lisab: „See ei paista küll kohe välja rohkete apokalüptiliste stsenaariumide taustal, kuid nagu merelainetena naasevad teksti halastuse-sekventsid“.


Vaata ka: