Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha

Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha

Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. (Rm 8:14)

Õp Enn Auksmanni mõtisklus Kristuse ilmumispüha teemadel

Ilmumisaja esimese pühapäeva evangeelium käsitleb üht ilmumispüha (kolmekuningapäeva) vanakiriklikest teemadest: Jeesuse ristimist. Sealt omakorda laieneb pühapäeva teema ristimise sakramendile ja selle tähendusele kristlase elus. Ristimisest algas Jeesuse avalik tegevus ja kannatustee. Meiegi oleme ristimises liidetud Jeesusega ja Tema Kirikuga, et saaksime osa nii Tema kannatusest kui ka võidust.

Me palvetame: Issand Jumal, halastaja Isa, Sa oled oma armsa Poja läbi seadnud meile püha ristimise sakramendi uuestisünni pesemiseks ning sellega puhastanud meid pattudest ja võtnud oma riigi osadusse. Juhi meid Püha Vaimuga, et me õigesti mõistaksime Sinu armu suurust, paneksime oma lootuse ristimisele ning teeniksime Sind pühitsetud ja puhta eluga usus. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.


Vaata ka: