Paastumaarjapäeval saab Sõna lihaks

Paastumaarjapäeval saab Sõna lihaks

Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäevaga 25. märtsil meenutatakse ingli kuulutust neitsi Maarjale, et ta jääb Pühast Vaimust lapseootele ja toob ilmale Jeesuse.

Paastumaarjapäeva evangeeliumis on juttu sõnumitoojatest ja sõnumitoomistest, viimselt aga Jumala enda lihakssaamisest.

Evangelist kirjutab, kuidas ingel Gabriel tervitab taevase sõnumitoojaga kohtumisest ehmunud Maarjat rahustavate sõnadega, milles sisaldub juba ka evangeeliumi rõõmusõnum: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” (Lk 1:28):

Kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja.
Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!“
Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada.
Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.“
Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?“
Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks.
Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.”
Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!“
Ja ingel läks ära tema juurest.

Luuka evangeelium, 1:26–38

Ingel Gabrieli ilmumisest neitsi Maarjale ja tema Jeesuse sündimise kuulutusest tuleb ka püha ametlik nimetus ehk Issanda kuulutamise püha. Sarnaselt paljudele teistelegi Vana Testamendi isikutele annab Maarja end tervikuna Jumala käsutusse. Ta väljendab oma nõusolekut: “Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!”

Püha Johannese evangeeliumis öeldakse, et “Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” (Jh 1)

Lisaks paastumaarjapäevale tähistatakse kirikus teisigi neitsi Maarjaga seotud pühasid ehk maarjapäevi. Et aga 25. märts on ainus maarjapäevadest, mis langeb paastuajale, märgitakse päeva nimes ära sõna paast. Siiski on paastumaarjapäev kiriku jaoks rõõmus püha ja hoolimata paastuajast on sel päeval liturgiline värv valge.