Ülestõusmisaja 3. pühapäev | Misericordia Domini

Ülestõusmisaja 3. pühapäev | Misericordia Domini

Video: õp Enn Auksmanni mõtisklus

Jeesus ütleb: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane.”

Jh 10:1-2

Ülestõusmisaja kolmandat pühapäeva kutsutakse ka Hea Karjase pühapäevaks, sest selle pühapäeva piiblilugemisi läbib pilt Jumalast kui oma rahva karjasest.

Ladinakeelne pühapäeva nimi Misericordia Domini (“Issanda heldus, ustavus”) tuleb aga päeva psalmi antifonist (Ps 33:5).

Me palvetame: Issand, rahu Jumal, Sina oled Jeesuse Kristuse, Hea Karjase surnuist üles äratanud ja kutsud meid oma karja hulka. Kingi meile oma Vaimu, et me selle karjase hääle ära tunneme ja järgiksime Teda, meie Issandat Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Vaata ka:

Meeldib 1