9. pühapäev pärast nelipüha

7. aug. 2022

9. pühapäev pärast nelipüha
Tõde ja eksitus – Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9
KLPR 365  roheline

Ps 92:5-10,13-14   5Ms 13:1-5 (v Ii 28:7-15,23-28)   1Jh 4:1-6   Mt 7:15-23

 

 Jumal, meie Isa, Sina valgustad oma Vaimuga meie pimedust. Sina näed, kui kergesti me eksime ja teeme halbu valikuid. Anna meile tarkust teha vahet õige ja vale, tõe ja eksituse vahel, nõnda et me võiksime elada Sinu tahte järgi. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jeesus ütles jüngritele: “Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast.” Mt 7:15-16
V: Jeesus ütleb: “Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!” Mt 7:13

Lisalugemine: Trk 12:13,16-19
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Js 5:18-23
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jh 7:45-52 (v Srk 4:20-31)

 Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)