16. pühapäev pärast nelipüha

25. sept. 2022 kell 18:21

16. pühapäev pärast nelipüha
Jumala hoolitsus – Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7
KLPR 357  roheline

Ps 86:1,3-7   Ps 127:1-2   Gl 6:2-10   Mt 6:25-34

 

 Jumal, meie Isa ja Looja, Sina kannad hoolt kogu oma loodu eest. Aita meil jätta oma väikesed ja suured mured Sinu kätte ning Sind usaldades taotleda ennekõike Sinu riiki. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jeesus ütleb: “Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?” Mt 6:26

Lisalugemine: Trk 18:3-4, 6-9
Laupäeva õhtul: Ps 22:24-32   Lk 1:53-55
Pühapäeva õhtul: Ps 98:1-9   Tn 12:1