05 märts, 2024

Kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev

2. nov. 2022

Kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev

KLPR 174  valge*/must*

Ps 27:2–5,7–8,13–14   Js 35:3-10   2Pt 3:8-14   Jh 5:24-29

 

 Igavene Jumal, taevane Isa, Sina ei ole mitte surnute, vaid oled elavate Jumal, ja Sinus elavad kõik need, kes haudades puhkavad. Me palume: ära lase meil surmahirmus masendusse vajuda, vaid hoia meid armulikult oma Püha Vaimu väega rõõmsas usus, julges lootuses ja südametunnistuse rahus. Aita meil kristlikult elada, õndsalt lahkuda ja rahus uinuda, kuni Sa hauad avad ja meid igaveseks eluks üles äratad; Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! Ilm 14:13

 Hingedepäev