18 juuli, 2024

Paastuaja 2. pühapäev Reminiscere

25. veebr. 2024

Palve ja uskJumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8
KLPR 327  violett

Ps 25:1-10   1Ms 32:23-32   Jk 1:2-6   Lk 7:36-50

Kõigeväeline igavene Jumal, Sina tunned meie häda ja nõrkust paremini kui meie ise. Aita meid oma armastuse väega ja kinnita meid usus. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles Siimonale: „Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.“ Lk 7:47

Lisalugemine: Srk 23:1-12
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   1Sm 4:1-11 (v Mt 4:23-24)
Pühapäeva õhtul: Ps 18:47-51   1Ms 37:3-4,12-14,23-36 (v Jk 5:13-20)