Pühapäev enne paastuaega Esto mihi; Quinquagesima

27. veebr. 2022

Pühapäev enne paastuaega Esto mihi; Quinquagesima
Jumala armastuse ohvritee – Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
KLPR 317  roheline

Ps 31:1-6   Js 58:1-9   1Kr 13   Lk 18:31-43 

 Armuline Jumal, Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust. Ava meie südamesilmad, et me mõistaksime Tema ohvri saladust ja järgneksime Talle kuuletumise ja armastuse teel. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. 

Võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: “Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast.” Lk 18:31

Lisalugemine: Srk 2:1-6
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Lk 9:51-56
Pühapäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   2Kr 5:14-15

 07.24-17.45