Pühapäev enne paastuaega | Esto mihi; Quinquagesima

Pühapäev enne paastuaega | Esto mihi; Quinquagesima

Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! (Lk 18:31)

Õp Enn Auksmanni mõtisklus pühapäeva jutluseteksti üle

Quinquagesima pühapäeva tekstid seavad meie ette Jeesuse avaliku tegevuse pöördepunkti: algab teekond Jeruusalemma, vastu kannatusele ja surmale. Kuid just sellel teel Inimese Poeg kirgastatakse. Jumala armastus võidab just end ohverdades ja täiuslikult andes.

Me palvetame: Armuline Jumal, Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust. Ava meie südamesilmad, et me mõistaksime Tema ohvri saladust ja järgneksime Talle kuuletumise ja armastuse teel. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.


Vaata ka:

Meeldib 1