Posted in Kõneaine Silmaring Vaatenurk

Isa Christoph Wrembek: “Mõistkem hirmu kui armutundi, uue teelemineku tundi, mis annab uue mõistmise kolmainu Jumala sügavaimast olemisest!”

Isa Christoph Wrembek arutles EELK vaimulike konverentsil 25.01.2022 peetud ettekandes hirmu üle kirikus. Konverentsil tõlkis ettekannet eesti keelde Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu.