EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima

EELK Usuteaduse Instituudis kestab kuni 24. augustini sisseastumisdokumentide vastuvõtt järgmistele erialadele:

  • usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe (õppeaeg 3a, 180 EAP/ainepunkti) järgmiste spetsialiseerumisvõimalustega:
  • luterlik teoloogia
  • hingehoid
  • õigeusu teoloogia
  • usuteaduse magistriõpe (õppeaeg 2 a, 120 EAP/ainepunkti) järgmiste spetsialiseerumisvõimalusega:
  • usuteadus
  • diakoonia ja hingehoid
  • kristliku kultuuriloo magistriõpe (õppeaeg 2 a, 120 EAP/ainepunkti) – iseäranis sobilik neile, kes soovivad omandada laiapõhjalisi teadmisi kristluse mõjust õhtumaisele kultuurile

Rakenduskõrghariduse õppekavale astumise eelduseks on keskhariduse olemasolu, magistriõppesse astumise eelduseks bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus.

Sisseastumisdokumente kõigile õppekavadele võetakse  vastu Tallinnas (Pühavaimu 6) tööpäevadel kuni 24. augustini (k.a.) kell 10.00-14.00 või e-maili teel aadressil dekanaat@eelk.ee (koopiad dokumentidest ja digiallkirjaga avaldus). Neile, kes esitavad sisseastumisdokumendid ajavahemikus 17.-24. august, toimuvad sisseastumiskatsed 26. augustil. Lisainfot on võimalik saada kas telefonil 6117403 või e-posti aadressil dekanaat@eelk.ee.

Üliõpilastel, kes asuvad õppima usuteaduse õppekavadel EELK vaimuliku soovitusega ja kel on majanduslikel põhjustel tarvis tuge ka soodushinnaga õppemaksu tasumisel, on võimalik taotleda lisatoetust.