Eesti Kirik 16.12.2020

Eesti Kirik 16.12.2020

Eesti Kirik 16.12.2020

Kuulutades 13. detsembril Jõgeval välja üle-eestimaalise jõulurahu ütles peapiiskop Urmas Viilma: „Jõulurahu, mille täna siin välja kuulutame, meenutab meile, et ligimestena peame üksteiselt andeks paluma ja üksteisele andeks andma, sest rahu ja armastus on Jumala poolt loodud inimese kõige loomulikum ja algupärasem olek.“ 

Sellest, kuidas kahe aastaga sai kirik  kuus vitraažakent ja jagati tunnustust, saab rääkida Tallinna Jaani koguduse näitel, mis 3. advendipühapäeval tähistas pidulikkusega kiriku 153. aastapäeva. 

Digiorelite uus põlvkond jõudis Eestisse: piiskop Joel Luhamets pühitses Palamuse kirikus Saksamaa orelifirma  G. Kisselbachi digitaaloreli ja vastpühitsetud pillil andis kontserdi organist Kadri Toomoja. 

Abielu ei ole teema, kus teadmised ja kogemused oleks kogunenud vaid riigikogulaste kätte, kinnitab kolumnist Alar Kilp, vaagides abielu mõiste rahvahääletusele jõudmist otsedemokraatia kontekstis.

Erutavad või erutavaks aetud küsimused perekonna, seksuaaleetika, ühiskondliku õigluse ja Jumala õiguse vahekorra teemal vajavad lahti rääkimist enne kui tüli kirikusse jõuab, arvab juhtkirjas EELK vaimulike konverentsi juhatuse esimees Urmas Nagel. 

Jõuludeks ilmub sarjas “Vaimu vara” raamatut “Et meis oleks Elu”, millesse on toimetaja Ove Sander koondanud Evald Saagi jutlusi aastast 1939 ja aastatest 1962-1965, samuti saab raamatust lugeda katkeid Evald Saagi kirjavahetusest oma tulevase abikaasa Agnes Masinguga.

Kiriku uue lauluraamatu koostamise tegusast aastast kirjutades toonitab projektijuht Sigrid Põld, et kuigi praegu on laulmine vaat et ära keelatud, mõtlevad koostajad ajale, mil koos laulmine taas võimalik on.

“Ühel päeval tundsin minagi end tavalisest kehvemini, tekkinud oli väike nohu. Kui viimaks olin saanud testi tulemused, selgus, et olen positiivne ja pean oma elu viivitamatult ümber korraldama,” jagab oma kogemust koroonahaigena Nissi koguduse õpetaja Lea Jants.

Kuidas kulgeb elu 2018. aastal asutatud EELK noorimate koguduste nimekirja kuuluvas Harkujärve koguduses, kus abikaasad Fea ja Avo Üprus kogukonnaveduriteks on, saab lugeda sisemistelt lehekülgedelt.

Tähistamaks Tallinna Toompea Kaarli koguduse 350. ja kiriku 150. aastapäeva esitletakse pärast 4. advendipühapäeva jumalateenistust kirikus jutlustekogu “Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus”, kuhu ligi 500 leheküljele on koondatud kogudust aastatel 1863-2020 teeninud vaimulike mõtted.

Artiklis “Sauel ei ole kirikutorni, aga on jõuluootus” kirjutab emeriitdiakon Anu Väliaho, kuidas elab Tallinnast paarikümne kilomeetri kaugusel asuv Saue kogudus, kus esimest advendiküünalt käis süütamas peapiiskop Urmas Viilma. 

Lehejutlus on emeriitõpetaja Randar Tasmuthilt, kes avab Piiblile toetudes jõululapsest Jeesuse sünni sügavat sõnumit. 

Eesti Kirik soovib oma lugejatele rahulikku jõuluootust!