Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! (Js 60:2)

Täna meenutame, kuidas kolm jüngrit said kõrgel mäel näha Jeesuse jumalikku kirikust ja kuulsid taevast häält: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!“ (Mt 17:1-8). See oli Jeesuse elu pöördehetk, mil ta asus teekonnale Jeruusalemma, vastu oma ohvrisurmale.

Muutmis- ehk kirgastamispüha on kristlikus kalendris 6. augustil, kuid luterlikus traditsioonis on seda tähistanud 8. pühapäeval pärast nelipüha.

Me palvetame täna: Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg ilmutas pühal mäel jüngritele oma kirkust, enne kui Ta läks kannatama ristisurma. Anna ka meie ususilmadele näha Tema auhiilgust, et oleksime kindlad koos Temaga kannatades ja saaksime kord kirkuses Tema sarnaseks. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Vaata lisa: