Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! (Js 60:2)

Keset suve pimestavat ilu meenutame, kuidas kolm jüngrit said kõrgel mäel näha Jeesuse jumalikku kirikust ja kuulsid taevast häält: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!“ (Mt 17:1-8.) See oli Jeesuse elu pöördehetk, mil ta asus teekonnale Jeruusalemma, vastu oma ohvrisurmale.

Muutmis- ehk kirgastamispüha on kristlikus kalendris 6. augustil, kuid luterlikus traditsioonis on seda tähistanud 8. pühapäeval pärast nelipüha.

Me palvetame:

Me palvetame: Taevane Isa, Sina oled käskinud meil kuulata Sinu armast Poega. Toida meie vaimu oma sõna läbi ja puhasta meie silmad, et me alati rõõmustaksime Sinu kirkuse nägemisest. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.


Vaata lisa:

Meeldib 1