Katrin-Helena Melder: suurenenud töökohustused ei ole võtnud minult töö- ega elurõõmu

Katrin-Helena Melder: suurenenud töökohustused ei ole võtnud minult töö- ega elurõõmu

Õpetaja Katrin-Helena Melder (Foto: Eesti Kirik, Liina Raudvassar)

Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder on viimastel aastatel saanud palju avalikku tähelepanu kui esimene kiriku juhtkonda kuuluv naisvaimulik – lisaks koguduse õpetaja ametile on ta valitud ka kirikuvalitsuse assessoriks ning Järvamaa praostiks. Täna, 17. juulil on kogudus ja kolleegid kogunenud Järva-Jaani vaimulikku õnnitlema 50. juubeli puhul, mis õigel tähtpäeval, 30. jaanuaril jäi koroonapiirangute tõttu pidamata.

Sõbrad ja lähemad kolleegid said õnnitlussõnad üle anda juba jaanuaris toimunud praostkonna konverentsil, kuid täna said kirikusse koguneda kaugemadki külalised. Rõõmustaval kombel oli tänasel suveaega lükkunud tänujumalateenistusel ja koosviibimisel võimalik suhelda ilma maskide ja barjäärideta.

Kiriku juhtkonna poolt oli õnne soovimas piiskop Tiit Salumäe, kel on vaimulikust head mälestused juba tema praktikapäevist Lääne praostkonnas. Piiskopi sõnul on olnud paljude aastate jooksul heameel Melderi vaimulikuteed jälgida ja mentorina on tal olnud oma õpilaselt ka palju õppida.

„Katrin-Helena Melder on teeninud EELK vaimulikuna 20 aastat ja Jumal on andnud talle suure vastutuse nii koguduse õpetajana, praostina ja assessorina,“ tõdes piiskop Salumäe ja lisas, et on tänulik  ühise aja eest koos Katrin-Helenaga läbi erinevate eluetappide. Oma kolleegi iseloomustamisel rõhutas piiskop eelkõige kolme väärt omadust: „Katrin on täielikult pühendunud ja ta teenib säravate silmade ja rõõmsa meelega. Teine Katrin-Helena rikkus on võime inimesi kutsuda ja kaasata ühiste eesmärkide täitmiseks. Kolmandana nimetan tema selget sõna, mis ei jäta kedagi ükskõikseks.“

Katrin-Helena Melder aastal 2019 vastse Järvamaa praostina oluliste inimestega oma vaimulikuteel: eelkäija praostiametis Teet Hanschmidt (paremalt), piiskop Tiit Salumäe, kelle juhendamisel sooritas praktika-aasta Lääne praostkonnas, ja Tõnu Linnasmäe, kes Katrin-Helena ristis ja leeritas. (Foto, Eesti Kirik, Liina Raudvassar)

Häid sõnu õpetaja Katrin-Helena Melderi kohta on öelda ka abipraost Tõnu Linnasmäel, kes on vaimuliku omal ajal ka ristinud ja leeritanud. Vaimulik tunnistab, et naispraosti ametissemääramine eelkäija Teet Hanschmidti järel ei olnud tema jaoks just kerge ega kõhklusteta hetk. „Kui paari aasta eest ise loobusin järgmiseks praostiks saamast ja kandidaadiks oli esmakordselt naine, siis mõtlesin tõesti, et kas see nüüd juhtub minu pärast. Ent selle dilemma oli tegelikult peapiiskop Viilma juba lahendanud, kui oli Katrin-Helena juba varem kutsunud kirikuvalitsuse assessoriks ehk veelgi kõrgemale ametikohale. Hääletasin tema poolt.“ Töötegijana tunnustab ta Katrin-Helena Melderit väga: „Ta on väga pühendunud oma tööle ja liigutab suuri asju oma tasakaalukal ja tasasel viisil.“

Praosti ametisse määramise järel kirjutas ajaleht Eesti Kirik, et et kaasteeliste sõnul on õpitud abitus küll viimane asi, mida õblukese naise juures täheldada võiks. „Kõik, mida me saame ise ära teha, selle peamegi ise ära tegema,“ avas Katrin-Helena Melder kirikulehes ise tee oma elufilosoofia juurde. Järva-Jaani kogudus on oma õpetaja eesvedamisel 13. sajandist pärit ja muinsuskaitse alla kuuluvas kirikuhoones talgute korras teinud lihvimis- ja värvimistöid, ehitanud kiviaeda ja korrastanud parki – teinud kõike, kus võimalik midagi oma kätega korda saata. Palju on suudetud hankida ka projektirahastust, kuid Melder on seda meelt, et kui abivajajad panevad ise käed külge, on rahastaja ka rohkem motiveeritud panustama.

Katrin-Helena Melder kinnitas teda praostiks määramise puhul kirikulehe jaoks usutlenud Liina Raudvassarile, et kannab oma töö ja vastutuskoormat tänumeeles: Tänulik olen, et suurenenud töökohustused ei ole võtnud minult ei töö- ega elurõõmu, vaid kasvatanud veelgi suuremat igapäevast usaldust Jumala vastu.“

Katrin-Helena Melder
Sündinud 30. jaanuaril 1971
1997–2002 õppis usuteaduse instituudis
2002–2003 läbis pastoraal­seminari
Praktika sooritas Lääne praostkonnas
2001 ordineeriti diakoniks ja 2003 õpetajaks
2003. aastast on Järva-Jaani koguduse õpetaja
2017. aastast on EELK konsistooriumi assessor
22. maist 2019 on Järva praostkonna praost
2003. aastast on Järva-Jaani gümnaasiumis kultuuriloo, kunstiajaloo ja filosoofia õpetaja

Lisa kommentaar