Luterlik kirik on nüüd kuue diakoni võrra rikkam

Luterlik kirik on nüüd kuue diakoni võrra rikkam

Eilse, 14. juuniga jõudis lõpusirgele kõigi tänavu diakonikursusel osalenute ordineerimine ja kogudused said juude kuus uut vaimulikku.

8. märtsil ordineeris piiskop Tiit Salumäe Narva Aleksandri kirikus diakoniks Ulvar Kullerkupu. Piiskop Salumäed assisteerisid koguduse õpetaja Urmas Karileet ja abiõpetaja Vladimir Batuhtin.

Foto: Narva Maarja koguduse Facebooki leht

1966. aastal sündinud Kullerkupp, kes töötab kaasomanikuna ettevõttes Hektolan, kaitses eelmisel aastal usuteaduse instituudis bakalaureusetöö teoloogias, sooritas pastoraalseminari juures diakonikoolituse ning jätkab magistriõpinguid sooviga jõuda preestriordinatsioonini. Diakonipraktika sooritas ta Narvas mentor Urmas Karileedi juhendamisel.

Õpetaja Karileet, kes lisaks Narva kogudusele teenib ka Käsmu ja Haljala kogudust, kommenteeris ajalehele Eesti Kirik, et Kullerkupu diakoniks ordineerimine hõlbustab igapäevaelu tunduvalt.

Diakon Kullerkupp avaldas omalt poolt rõõmu, et Narva kogudus teda vaimulikuks kutsus ja lubas endast anda kõik, et koguduslik elu edeneks. Samuti avaldas Kullerkupp lootust, et tema preestriordinatsioonini jõudes on Narva kiriku ülesehitamine, millesse ta innukalt on panustanud, on jõudnud lõpule.

Vaata fotosid sündmusest Narva Maarja koguduse Facebooki lehe fotogaleriist siit.

***

23. mail ordineeris piiskop Joel Luhamets Hargla kirikus diakonideks Signe ja Indrek Salumetsa. Piiskop Luhametsa assisteerisid praost Mart Jaanson ja Hargla koguduse hooldajaõpetaja Vallo Ehasalu. Lisaks teenisid kaasa õpetajad Margus SuviTimo ŠvedkoEnno TanilasTriin KäppAndris Reiters Lätist Valkast ja diakon Marek Alveus.

Foto: Eesti Kirik

Tartu Ülikooli-Jaani kogudusest pärit abikaasad olid alates möödunud aasta septembrist praktikal Hargla koguduses, neid juhendas praost Jaanson. värsked diakonid omandavad hetkel teist kõrgharidust. Signe Salumets on varem õppinud arstiteadust ja töötab üldarstina ning Indrek Salumets on lõpetanud ülikoolis ajaloo eriala.

Piiskop Luhamets usaldas pärast diakonide antud tõotust ja ametissepühitsemist edasise jumalateenistuse pidamise värskete diakonite hoolde. Diakon Signe Salumets kutsus luulevormis peetud pihikõnes kuulajaid mõtlema end kadunud poja rolli ja diakon Indrek Salumets pidas kindla, kandva sõnaga jutluse, mille fookuses sõnum inimese armastavast suhtest Kõigevägevamasse.

Hooldajaõpetaja Vallo Eha­salu kommenteeris pärast teenistust Eesti Kirikule, et Hargla koguduseelu on alates septembrist tänu Salumetsade innukusele on koguduseelu muutunud: alates detsembrist on jumalateenistused toimunud igal pühapäeval, samuti on käidud hooldekodudes poole rohkem kui varem. Lisaks esindavad Salumetsad kogudust külaseltside üritustel.

Signe Salumets kommenteeris ordineerimise järel kirikulehele: „On suur tänutunne Jumalale, et ta on lubanud meil siia tulla ja teenima asuda. Indrek Salumets lisas: „Ehk on vara veel selliselt öelda, aga väikestviisi on sihilejõudmise, eesmärgini jõudmise tunne.“

Diakonid soovivad üksmeelselt, et Hargla kirik oleks avatud kõigile ja et kogukonnaga tekiks side.

Õpetaja Tiit Kuusemaa tegi sündmusest videojäädvustuse, mis on Hargla koguduse Facebooki-leheküljel järelvaadatav.

***

Nelipühal, 31. mail ordineeris peapiiskop Urmas Viilma Tallinna toomkirikus diakoniks Rene Paatsi. Peapiiskoppi assisteerisid selle juures koguduse õpetaja Arho Tuhkru ja abiõpetaja Joel Siim. Organist oli Piret Aidulo ja kantor Veljo Reier. Toomkoguduse nimel õnnitles vastset diakonit juhatuse esimees Indrek Treufeldt.

Foto: Eesti Kirik

Ettevõtjana tegutsev Rene Paats on olnud kauaaegne Toomkoguduse aktiivne liige, kuulub koguduse nõukogusse ja revisjonikomisjoni ning on õppinud aastaid EELK Usuteaduse Instituudis teoloogiat. Rene Paats asub teenistusse Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse diakonina.

Rene Paats on ristitud ja leeris käinud Tallinna Kaarli koguduses 1997. aastal. Toomkogudusse tõi teda 2005. aastal laulatus. Aastast 2017 kuulub ta toomkoguduse nõukokku ja täidab revisjonikomisjoni liikme kohustusi.

Värske diakon kommenteeris ajalehele Eesti Kirik, et on Jumala lähedalolekut tundnud juba lapsepõlves rasket haigust põdedes ning imelises paranemises, millele kaasa aitasid hulgalised palved. „Mõeldes sellele, kui rikas on Jumal minu ja minu lähedaste elus olnud oma heldusest, tekib tahes-tahtmata kaastunne nende inimeste vastu, kes Jumalat ei tunne, kes kannatavad teiste või ise enda poolt põhjustatud eluraskuste all. See on ka põhjus, miks ma sooviksin suunduda jumalariigi tööle ja teenida kogudust diakonina, juhatades Jumala juurde neid, keda mina saan aidata ja kelle juurde Jumal mind juhatab.“

Tõuke minna usuteadust õppima andis Paatsile peapiiskop Urmas Viilma. Praktikal oli ta esmalt Kaarli koguduses õp Jaak Ausi juures, kus sai kinnitust oma valikule. Diakoniõppe praktika tegi Paats toomkoguduses.

Toomkoguduse diakonina saab Paatsi ülesandeks aidata ja toetada neid, kes kannatavad ihulikult või hingeliselt, jagada kristlikku kasvatust ja kuulutada evangeeliumi. Koguduse õpetaja abilisena aitab ta pidada jumalateenistusi, eeskätt kaasa teenides altarisakramendi jagamisel kirikulistele ning haigetele ja vanadele nii kodus kui haiglas.

Diakonina tööle asudes loodab ja soovib Paats rohkem pühenduda Merivälja pansionaadi hoolealuste teenimisele. Sügisel plaanib ta õpinguid usuteaduse instituudis jätkata esmalt hingehoiu baaskursusel, edasi teoloogia magistriõppes.

Toomkoguduse kodulehel on sündmusest Erik Peinari tehtud fotod.

***

Kolmainupühal, 7. juunil ordineeris peapiiskop Urmas Viilma Juuru Mihkli kirikus diakoniks Kristjan Paju. Peapiiskop Viilmad assisteerisid Ida-Harju abipraost Tauno Kibur ja Juuru koguduse õpetaja Kalle Kõiv. Armulaualiturgial teenis kaasa assessor Ove Sander, kes asetas Pajule tema ordineerimise järel üle õla diakonistoola. Lisaks organist Mari Põllule teenis muusikaliselt trompetil kaasa Kristjan Jalukse ja laulis Juuru Miikaeli koor.

Foto: Eesti Kirik

Pedagoogi ametit pidav Kristjan Paju puutus Juuru kogudusega kokku esimesi kordi koolipoisina, kui Juuru õpetajaks oli legendaarne Jüri Bärg(1940–1999), kes ta ristiinimese teele kaudselt juhatas.

Kristjan Paju kommenteeris Eesti Kirikule: „Olime umbes kümneaastased. Tol ajal oli koguduse osadus tõesti käegakatsutav, siin käis palju inimesi, iga nurga peal tehti midagi. Jüril oli eriline karisma. Ka sõber Tauno Kiburiga sain siis tuttavaks. Jüri pani tööle ja andis töö eest vahel ka süüa. Vestlused ehk õhtused lauaringid olid kõige olulisemad. Kuulata teda oli suur võimalus. Nii see kirikusse sisse imbumine Jüri kutsel käis ja tema sellele tõuke andis.“

Kirikuleht kirjutas, et Kristjan Paju usulisele arengule andsid oma osa Pärnumaal kalurina töötatud kümme aastat, mil mere suurus ja ürgsus tegid Jumala peopesal oleku tunnetuse väga selgeks. Mõju on avaldanud ka reisid Taizé kloostrisse, Kreekasse ning lastekülas kasvatajana töötamine.

Kristjan Paju töötab koolis loodusainete õpetajana ning on olnud aastaid Juuru koguduse juhatuse liige ja aktiivne talgute korraldaja. Usuteaduse instituudi üliõpilasena oli Kristjan Paju praktikal Rapla koguduses õpetaja Mihkel Kuke juhendamisel, tehes sõnateenistusi, piibli- ja leeritunde.

Enne jumalateenistust Juuru Mihkli kirikus võttis peapiiskop Viilma koos ametivendadega diakonikandidaadilt käärkambris ametivande.

Jumalateenistusel pidas Kristjan Paju jutluse, mis keskendus kirjakohale Koguja raamatust (Kg 8:16–17). Seejärel toimus käte pealepanemisega diakoniametisse pühitsemine.

Vastset Juuru Mihkli koguduse diakoni õnnitlesid kodukoguduse nimel õpetaja Kalle Kõiv ja juhatuse esimees Joel-Siimo Põld. Pastor loci Iseloomustas kirikulehele Paju väga positiivse, helge ja mõistva inimesena, kelle suust kuuleb harva midagi negatiivset. Ta on oma elu Jumala kätte usaldanud. Diakon Paju täiendas tagasihoidlikult, et peab oma tugevuseks, et julgeb tunnistada oma nõrkusi: „See on asi, mis mind on aidanud. Mida rohkem end Jumalale avan, seda rohkem tunnen vabanemist, et mitte mina ei teeni, vaid kõik see antakse.“

Diakon Paju jätkab Juurus õpetaja Kiburi juurutatud laupäevaõhtuste palvuste pidamist, teenib kogudust puhkuste perioodil ja aitab kaasa ka Vahastu koguduse tegemistes.

Aare Hindremäe fotosid sündmusest saab vaadata Juuru koguduse Facebooki lehel.

***

14. juunil ordineeris peapiiskop Urmas Viilma Muhu Katariina kirikus diakoniks Igor Gräzini. Ordinatsioonil assisteerisid mind Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets, Saarte praost Anti Toplaan, abipraost Rene Reinsoo ja Muhu Katariina koguduse hooldajaõpetaja Hannes Nelis. Jumalateenistusel teenis kaasa ka Anseküla ja Salme koguduste õpetaja Anu Konks, teenistusel oli organistiks Tiiu Liventaal.

Foto: peapiiskop Urmas Viilma Facebooki lehtÕigusteadlane, poliitik ja ühiskonnategelane Igor Gräzin asus teoloogiat õppima juba aastate eest ning jõudis sel kevadel nii kaugele, et lõpetas EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris diakonikoolituse.

Vahetult enne jumalateenistuse algust andis Igor Gräzin kiriku käärkambris käsi Piiblil ametivande, mille seejärel ka allkirjastas.

Jumalateenitus algas vaimulike protsessiooniga, jutlustas diakoni kandidaat Igor Gräzin.

Muhu pastoraadi aias toimunud koosviibimisel tervitas vastset diakonit ja kohaliku vallavolikogu liiget Igor Gräzinit teiste seas ka Muhu vallavanem Raido Liitmäe.

Diakon Igor Gräzin asub teenima Saarte praostkonna vikaardiakonina praost Anti Toplaane alluvuses Saaremaal, Muhumaal, Hiiumaal ja Ruhnu saarel asuvates kogudustes ja täidab ka teisi vaimulikke ülesandeid.

Fotosid sündmusest saab vaadata peapiiskop Urmas Viilma Facebooki lehel.