EELK Usuteaduse Instituudi jumalateenistusel toomkirikus antakse üle diplomid ja tunnustusmedalid

EELK Usuteaduse Instituudi jumalateenistusel toomkirikus antakse üle diplomid ja tunnustusmedalid

Laupäeval, 20. juunil 2020 kell 13 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimuval EELK Usuteaduse Instituudi akadeemilise aasta lõpujumalateenistusel jutlustab EELK peapiiskop Urmas Viilma. Jumalateenistuse järel antakse üle diplomid instituudi lõpetanutele ning tunnustusmedalid dr Ove Sanderile, piiskop Einar Soonele ja mag Liina Sanderile.

EELK Usuteaduse Instituudi suur tunnustusmedal.
Foto Tiit Salumäe

Tänavu ei peeta Usuteaduse Instituudis lähtuvalt koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra järgsetest piirangutest akadeemilise õppeaasta lõpuaktust, vaid õnnitletakse lõpetajaid vahetult peale Toomkirikus peetavat jumalateenistust. Missal jutlustab ja pühitseb armulaua EELK peapiiskop Urmas Viilma, liturgias teenivad Usuteaduse Instituudi õppejõud ja töötajad, organist on Kristel Aer.

Rektori kt assessor Marko Tiitus ja usuteaduskonna dekaan prof Randar Tasmuth annavad diplomid kaheksale Usuteaduse Instituudi lõpetajale. Tiit Maasikmäe, Volli Nugis ja Jane Vain lõpetavad usuteaduse magistriõppe ning Saima Sellak-Martinson usuteaduse magistriõppe spetsialiseerumisega diakoonia erialale. Merje Liiv, Triin Lõbus, Kaili Särg ja Nelli Vassila lõpetavad usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe spetsialiseerumisega hingehoiule. Allan Kroll lõpetab kristliku kultuuriloo magistriõppe.

Tänavuse õppeaasta lõpujumalateenistuse muudab eriliseks see, et EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Usuteaduse Instituudi rektori kt Marko Tiitus annavad Toomkirikus üle Usuteaduse Instituudi tunnustusmedal kolmele ustavale töötegijale, kes oma pühendumise, usu, vaimujõu ja teenimisega on andnud instituudi tegevusse ja arengusse olulise panuse.

EELK Usuteaduse Instituudi kõrgeim autasu, suur tunnustusmedal antakse instituudi senisele rektorile Ove Sanderile pikaajalise ja ustava teenimise eest ning märkimisväärse panuse eest instituudi arendamisel. Assessor dr  Ove Sander alustas EELK Usuteaduse Instituudis tööd pastoraalseminari inspektorina 1996. aastal. 1998-2012 oli ta pastoraalseminari juhataja, 2011-2012 Usuteaduse Instituudi rektori kt ja 2017-2020 rektor. Ta on õpetanud instituudis lektorina erinevaid praktilise teoloogia õppeaineid ning olnud praktilise teoloogia õppetooli juhataja. Praegu on Ove Sander pühendunud tööle haiglate peakaplanina EV Sotsiaalministeeriumis ning teenib õpetajana EELK Nõmme Rahu kogudust.

Piiskop Einar Soone on õpetanud praktilise teoloogia kursusi Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas aastail 1995-1999 ning pastoraalseminaris 2001-2004. 2012. aastal asus ta tööle pastoraalseminari juhatajana, teenides selles ametis kuni pensionile jäämiseni 2020. aasta 1. juulist. EELK Usuteaduse Instituut tunnustab piiskop Einar Soonet ustava ja pikaajalise teenimise eest tunnustusmedaliga.


Mag Liina Sander on töötanud EELK Usuteaduse Instituuti pastoraalseminari juhataja assistendina 1998. aasta sügisest kuni tänaseni ning jätkab selles ametis. Lisaks tööle pastoraalseminaris on Liina Sander akadeemiliseks mentoriks usuteaduskonna üliõpilastele ning ta on EELK vaimuliku ameti komisjoni sekretär. EELK Usuteaduse Instituut tunnustab mag Liina Sanderit ustava ja pikaajalise teenimise eest tunnustusmedaliga.

Instituudi lõpetajate ja tunnustusmedalite saajate õnnitlemine ning ühispildistamine toimub peale jumalateenistust Toomkiriku ees.