Piibliviktoriin

Piibliviktoriin

  1. Millest valmistas Issand Jumal esimese inimese?
  2. Vanas Testamendis nimetatakse kaht inimest, kes ei lahkunud siit maailmast surma läbi, vaid kelle Jumal võttis elavalt enda juurde. Kes olid need inimesed?
  3. Iisraeli rahva templi eelkäijaks oli kogudusetelk, mille Mooses Jumala käsul lasi ehitada 40-aastase kõrberännaku ajal. Ka pärast Tõotatud Maa vallutamist teenis Iisraeli rahvas Jumalat veel pikki aastaid kogudusetelgis. Iisraeli kuulsaim kuningas Taavet, kellest põlvneb ka Jeesus, tahtis ehitada Jumalale templi, kuid Jumal ütles Taavetile, et temple ehitab tema poeg, kes pärast teda asub kuningatroonile. Kes oli see Iisraeli kuningas, kes lasi ehitada esimese templi Jumala austamiseks ja teenimiseks?
  4. 1. sajandil, kui Rooma riigis kurjategijaid ristil hukati, kinnitati ristilöödu pea kohale väike tahvel ehk titulus, millele oli kirjutatud kurjategija süü. Jeesuse ristil olevale titulusele oli kirjutatud “Jeesus naatsaretlane, juutide kuningas” kolmes erinevas keeles. Mis olid need keeled?
  5. Vanas Tesamendis on kokku 17 erinevat prohvetiraamatut. Missugune on Uue Testamendi ainus prohvetiraamat?

Vastused on leitavad oktoobrikuu Johannese Sõnumitest (Haapsalu Püha Johannese koguduse kuukiri)

Loe lisa:

Piibliviktoriin, 05.09.2020