Peapiiskop Urmas Viilma: armastusvabadus on nagu usuvabadus

Peapiiskop Urmas Viilma: armastusvabadus on nagu usuvabadus

“Püüan armastada kogu oma meelest, südamest ja hingest iga oma ligimest. Tegemata vahet, milline on tema sugu, rahvus, nahavärv, erakondlik kuuluvus, maailmavaade, või kes on tema jaoks kõige armsam inimene maailmas, kellega ta tahab ühe katuse all koos elada,” kirjutas ERRi uudisteportaalis peapiiskop Urmas Viilma.

Peapiiskop Viilma tuletas meelde, et igavese elu saavutamise norm on kristliku õpetuse kohaselt kõigile üks – armastada Jumalat ja armastada ligimest (nagu iseennast) kogu oma olemusega. Sellega koosmõjus on Jumala arm.

Jeesus kuulutas sellest, kuidas elada ja uskuda õigesti, et pärida igavene elu. Peapiiskop Viilma selgitas artiklis, et selle õpetuse järgi seisavad kõik inimesed Jumala palge ees isiklikult ja kellegi üle ei mõisteta õigust kollektiivselt mingite eristavate tunnuste alusel.

Peapiiskopi sõnul ei taha temagi seista kohtumõistjana Jumala ees ja lisab, et samasoolistes suhetes elavaid inimesi armastab ta ligimestena samavõrra kui erisoolistes suhetes olevaid inimesi. „Kristlase jaoks kehtivad aga oluliselt rangemad ligimesearmastuse reeglid. Ligimesearmastuse puudumisel ei ole kristlase elus vabandust,“ rõhutas ta.

Viilma kirjeldas järgnevalt inimsuhete kategooria maksimumi, armastuse, kristlikku tähendust. „See ei ole armastus, mis sunnib mul endal oma usust, elust, tõekspidamistest loobuma. Ei! See armastusvabadus on nagu usuvabadus, mis annab mulle õiguse just oma veendumuste juurde jääda, kuid sellise armastuse tunnuseks on, et see annab õiguse seda teha ka teistel.“

Isegi kui hääletustulemus määrab ära kehtiva normi, kuid see ei muuda kristlaste kohustust ja õigust armastada ka teisiti mõtlejaid, teisiti uskujaid, teisiti hääletajaid, teistmoodi oma elu, sealhulgas armuelu korraldajaid kuni see ei ole vägivaldne ega ohusta kellegi õigusi ega turvalisust, lisas Viilma.

Loe lisa:

Urmas Viilma: ligimesearmastuses ei saa olla valiv, ERR uudisteportaal 18.10.2020

Meeldib 1