Täna on apostel Bartolomeuse mälestuspäev

Täna on apostel Bartolomeuse mälestuspäev

24. august (pärtlipäev) on kirikukalendris pühendatud Pühale Bartolomeusele, kes oli üks kaheteistkümnest Jeesuse jüngrist ning mõisteti piinarikkasse märtrisurma.

Bartolomeuse ikonograafiline embleem on nahk või nahanülgimisnuga

Püha Bartolomeus elas 1. sajandil Galilea Kaanas ja juhiti Jeesuse juurde apostel Filippuse poolt. Jeesuse jüngri nime mainitakse Uues Testamendis apostlite loetelus Mt 10,3, Mk 3,18, Lk 6,14 ja Ap 1,13. Johannese evangeeliumis on Bartolomeust kutsutud ka Naatanaeliks – tõeliseks iisraeli meheks, kelles ei ole valet (Jh 1:47 j).

Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist kuulutas Bartolomeus evangeeliumi Mesopotaamias, Indias, Araabias, Egiptuses ja Armeenias, kus ta kuningas Astüagese käsul hukati. Arvatavas surmakohas, Derbentis Kaspia mere ääres nüliti pühak elusalt, seejärel löödi risti ja võeti pea maha. Tema põrm on Roomas, Tiberi-äärses Bartolomeuse kirikus, mis valmis 983. aastal.

Eestis on Bartolomeusele pühendatud kirik Palamusel, mida esmakordselt on mainitud 1234. aastal.

Kunstiteostes on sageli kujutatud Bartolomeuse nülgimist. Nahanülgimisnuga on oluline atribuut, mis otseselt viitab Bartolomeuse märtrisurmale. Mõnikord on tema keha punane, mis tõestab asjaolu, et nahk on juba maha võetud. Vahel hoiab Bartolomeus oma nülitud nahka käsivarrel, või on selle üle õla heitnud.

Püha Bartolomeusest sai keskajal kaitsepühak kõigile nahaga seotud ametimeestele (parkalid, nahakaupmehed, kingsepad, lihunikud, kindameistrid, raamatuköitjad). Firenzes oli Bartolomeus ka soola- ja juustukaupmeeste kaitsepühak ning tema poole pöörduti ka närvihaiguste korral.

Eesti rahvakalendri traditsioonis juhatab pärtlipäev sisse sügisese korilushooaja.


Ps 145:3-7   43:8-13   Ap 5:12-16 (v 1Kr 4:9-15)   Lk 22:24-30

Me palvetame:

Kõigeväeline igavene Jumal,
me täname Sind, et võime täna tähistada
apostel Bartolomeuse päeva,
ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna,
millesse apostel uskus,
ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas.
Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.


Loe lisaks: