Trükist ilmus kiriku taskukalender 2021

Trükist ilmus kiriku taskukalender 2021

Kiriku taskukalender (Eesti Kiriku kalender 2021) on kristlasele abiks üldise elurütmi, aga ka palvete ja pühakirja lugemise korrastamisel.

2021. aasta taskukalendri esikaane fotol on Christian Ackermanni loodud Kristus Maailmapäästja (Salvator Mundi) puitskulptuur Juuru kiriku kantslilt ja Ackermanni töökojas valmistatud ehisraamiga kella numbrilaud Tallinna Püha Vaimu kiriku fassaadil. (Fotod: Peeter Säre); vaata lisa: ackermann.ee

Taskukalendris on ära toodud kirikukalendri tähtpäevad, samuti lipupühad ja muud tähtpäevad. Iga kalendripäeva juures on märgitud sellega sobivad kirjakohad ja palved, mis aitab koos Jumala sõna ja palvega liikuda läbi aasta.

Kristliku kalendri nädal algab pühapäeva, Jeesuse ülestõusmispäevaga ja see annab teema kogu järgnevale nädalale. Ka iga päeva juures toodud pühakirjasalm haakub pühapäeva teemaga.

Kalendrisse on märgitud ka Maarja, apostlite ning teiste pühakute ja märtrite mälestuspäevad, samuti Eesti kirikuloo tähtsamad isikud. Samuti on kalendris ära toodud iga päeva liturgiline värv.

Aasta juhtsõna määrab traditsiooniliselt peapiiskop. 2021. aasta moto on: „Jumal tõotas kõrbeteele suunduvale Moosesele: „Minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu.“ 2Ms 33:14.

Kalendri lõpuosas on toodud ka soovitused palveks nii nädalapäeva kui ka päevahetke arvestades. Juhised on ka kalendri kirjakohtadega seotud palve ülesehitamiseks.

Taskukalendrit „Eesti Kiriku kalender 2021“ saab tellida oma kogudusest, osta Tartus Pauluse kiriku ja Tallinnas Logose ning Raamatukoi raamatupoodidest, samuti on seda piiratud koguses võimalik osta EELK Konsistooriumi kantseleist. Palume pöörduda aadressil marika.akkermann@eelk.ee (kalendri hind 2.30).