Vaimulikud taasiseseisvumispäevast

Vaimulikud taasiseseisvumispäevast

„Täna 29 aastat tagasi oli soe hilissuvine teisipäev. See võinuks jääda täitsa tavaliseks päevaks: kellele töö-, kellele puhkusepäevaks. Kuid sellele päevale oli määratud saada erakordseks ühe väikese rahva jaoks – eesti rahva jaoks, kelle riik oli juriidiliselt veel 50 aastat varem selle maa okupeerinud suure riigi koosseisus,“ kirjutab Jaani kiriku õpetaja Eve Kruus koguduse Facebooki lehel taasiseseisvumispäeva palvet sisse juhatades.

Õp Kruus meenutab toonast ärevat poliitilist olukorda: „Eelmisel päeval, 19. augustil oli Pihkva 76. õhudessantdiviisi soomuskolonn ületanud Luhamaa piiripunkti ja asunud teele Tallinna poole. Dessantväelasi saadeti Tallinna ka lennukiga ja reidile jõudis kaks dessantlaeva. 20. august – dessantväelased saabusid Tallinna. Vabatahtlikud asusid julgestama Toompead, raadio- ja telemaja. Rahvarinne korraldas Vabaduse väljakul miitingu, kus nõuti Eestile iseseisvust. Hilisõhtul kell 23.03 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse Eesti Vabariigi iseseisvusest.“

„Kirik ja taasiseseisvus. Siinkohal oleks võib-olla kohane meenutada, KUI palju oli vaimulikke ja koguduste aktiivseis liikmeid näiteks Eesti Kongressi saadikute hulgas – see oli märkimisväärne kogus,“ meenutas Tallinna praost ja Jaani kiriku õpetaja Jaan Tammsalu mõne aasta taguses Facebooki postituses.

„Kirikud olid eesliinil, siis kui Eesti Vabariigi kodanikke üles märgiti, Kodanike Komiteede liikumises olid vaimulikud ja paljud kogudused ääretult aktiivselt sees; ka Rahvarindes, muinsuskaitseliikumises, Genf 49-s. See oli ülimalt aktiivne aeg ja paljud õpetajad nägid selles võimalust. Ma mäletan, kuidas me esimestel Rahvarinde koosolekutel esitasime oma nõudmisi, mida kõike me tahame, nõuame ja millest unistame. Rääkisime koguduste lehtedest ja kirikuteadetest, mida saab avaldada kohalikes lehtedes. Me muudkui unistasime ja muudkui kirjutasime, mida kõike saab Eesti Vabariik tegema, kui ta ükskord saabub…“

Õpetaja Tammsalu vahendas oma postituses ka õpetaja Toomas Pauli meenutust, kuidas Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päeval tuhanded inimesed üle Eesti meie riigi ja rahva pärast palvetasid.

Tänavu 23. juunil, Eesti iseseisvuse väljakuulutamise aastapäeva puhul peetud kõnes meenutas peapiiskop Urmas Viilma, et meil on põhjust olla väga tänulikud – Eesti iseseisvuse loos on olnud mitmeid hetki, mida Jumal pakub läbi ajaloo üliharva ja vähestele. “Sellistel hetkedel mõistavad need, kel on alandlik meel, et Taevas ise on ulatamas päästet – kingitust, mida on oodatud pikalt.”

Õnnistatud taasiseseisvumispäeva!