Räpina kristlik hooldekodu seati teistele eeskujuks

Räpina kristlik hooldekodu seati teistele eeskujuks

Eelmisel nädalal kontrollisid Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid 163 hoolekandeasutust üle kogu Eesti. Kontrollreidi käigus selgus, et rohkem kui pooltel hoolekandeasutustel oli probleeme tuleohutusnõuete täitmisega.

EELK Räpina Miikaeli Koguduse hooldekodu tähistas 2019.a oma 25. sünnipäeva (Foto: EELK)

Ühena neist, kes paistsid heas mõttes silma, tunnustasid Päästeameti ohutusjärelevalve büroo inspektorid EELK Räpina Miikaeli Koguduse hooldekodu, vahendab uudis ajalehe Lõuna-Eesti Postimees veebilehel. Kontrollijad tõid esile, et hooldekodu personal on väga hästi koolitatud, andis põhjalikud vastused küsimustele ning oli läbi mõelnud erinevad situatsioonid.

Põhjusena, miks tuleohutusnõuetele vastas 47% kontrollitud hoolekandeasutustest, 53% aga esines tuleohutuse osas puuduseid, tõid inspektorid välja, et koroonaviiruse kevadise laine tõttu jäid läbi viimata tulekahjuõppused ja uus laine tegi olukorra veelgi keerulisemaks. Probleeme oli ka tuletõkkeuste ning evakuatsiooniteede ja –pääsudega. Lisaks on tõsiseks mõttekohaks see, et õhtusel ja öisel ajal viibib asutustes vähe töötajaid – väiksemates vaid üks – see raskendab ja aeglustab klientide evakuatsiooni.

Hetkel ainsana Eesti luterliku kiriku kogudusele kuuluv EELK Räpina hooldekodu tegutseb 1908. aastal ehitatud kahekorruselises kunagises leerimajas. 1993. aastal loodi seal koguduse toonase õpetaja Heino Nurga eestvedamisel ajutine varjupaik ühele eakale, peavarjuta jäänud koguduse liikmele. Tema eest kandsid hoolt vabatahtlikest koosnev diakooniarühm. Üsna pea otsustati remontida leerimaja esimene korrus ja asutada kristlik hooldekodu, millest nüüdseks on saanud 30 voodikohaga hoolekandeasutus. Hooldekodu juures tegutseb ka päevakeskus, pakutakse avahooldusteenust, laenutatakse invaabivahendeid ja pakutakse hingehoidu. Regulaarselt toimuvad jumalateenistused ning on võimalus vestelda vaimulikuga.

Lisa kommentaar