Detsembrikuu tsitaate

Detsembrikuu tsitaate

„Õpetussõnade raamatust teame, et Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus.“
Anti Toplaan
Eesti Kirik 02.12.2020

„Usu erakordsus ja tugevus seisneb just selles, et me saame olla jumalariigis siin ja praegu. Jumalasõna on Jumala tegu ja sakrament on Jumala tegu. Me teenime Jumalat ja Jumal teenib meid täiesti reaalselt.“
Jüri Vallsalu
Eesti Kirik 02.12.2020

„Sageli muretseme õigustatult, kuidas säilitada tänapäeva kommertslikult mõtlevale inimkonnale jõulumüsteeriumi reaalset evangeelset sisu, nõnda et kannatav inimene temas võiks leida tervenemist, tröösti ja hingerahu. Aga see muretsemine ei vii meid kuskile, kui me ise õigel ajal ja õiges kohas maha ei hüppa sellelt inimkonna enda poolt käivitatud pühadekarussellilt, kus meie Lunastajale juba ammu pole kohta jäetud, sest me ise oleme tema ära varjanud.“
Kalle Mesila
Eesti Kirik 09.12.2020

„Ristija tegevus kõrbes viitab usuelust tühjale ja pealtnäha elutule maailmale. Meiegi usulisel maastikul ei pruugi esmapilgul märgata suuremat kasvu, aga vaimuliku põllu ettevalmistamise, Jumala sõna kuulutuse ja Jumala valguse mõjul võib ka kõrb muutuda viljakaks maaks.“
Anti Toplaan
Eesti Kirik 09.12.2020

„Näen, et see on üks koguduse missioone teenida inimesi, kes vajavad rohkem meie tähelepanu. Ja mitte haletsuse mõttes, vaidu2026 astume sammu nende poole, püüame neid teenida ja kasvame ise selle läbi. Nende keskel positsioon kaob, rollid segunevadu2026 see on hästi tore, õpetab ehedust, lihtne olemist.“
Tauno Toompuu
Eesti Kirik 09.12.2020

„Abielu ei ole teema, kus teadmised ja kogemused oleksid kogunenud vaid riigikogulaste kätte.“
Alar Kilp
Eesti Kirik, 16.12.2020

„Aktuaalsete asjadega on juba nii, et raske on midagi ammendavat öelda. Enamasti meenutab see kas päris rumalat või natuke targemat „säutsumistu201c, kui sotsiaalmeedia sõnavara pruukida. Vaja on aega, et mõista toimunu kogu tähendust ja suurust.“
Urmas Nagel
Eesti Kirik 16.12.2020

„Pattudest päästmine on igasuguste asjaolude paremusele pööramise esimene samm ja alus.“
Randar Tasmuth
Eesti Kirik 16.12.2020

„Ligimestena peame üksteiselt andeks paluma ja üksteisele andeks andma, sest rahu ja armastus on Jumala poolt loodud inimese kõige loomulikum ja algupärasem olek.“rn
Urmas Viilma
Eesti Kirik 16.12.2020

„Kui me lähtume terviklikust maailmapildist, tuleb metatasandi tugi juurde, ehk siis kasutame vana väga head nime selle kohta u2013 Jumal. See on meil pärimusega kaasas olnud aegade algusest peale. See on hea sõna. See on midagi, kelle või mille poole me saame pöörduda. Me ei saa pöörduda, et armas isereguleeruv maailm või armas kõiksus!“
Tõnu Tepandi
Postimees 19.12.2020

„Jõululaps sünnib igal aastal igasse peresse, kuid ka igasse haiglasse, hooldekodusse ja lastekodusse. Ta sünnib igasse tuppa, palatisse ja kambrisse, kus jõuluimet ootab kasvõi üksainus üksik ja igatsev silmapaar. Jeesus teab, mida tähendab olla näljane ja janune, kodutu ja alasti, haige ja vangis, pikisilmi oodates, et keegi tuleb vaatama või ruttab appi.“
Urmas Viilma
Eesti Kirik 23.12.2020

„Ärgem unustagem, et jõuluõnnistus on kõikidele mõeldud, ta jääb ka siis, kui jõulupühad mööda lähevad.“
Tiit Salumäe
Eesti Kirik 23.12.2020

„Ka karjased pöördusid tagasi oma toimetuste juurde, kuid nad polnud enam needsamad inimesed. Nende puhul ei olnud välja vahetatud riistvara, vaid oli uuendatud tarkvara u2013 sama juhtub meiega, kui laseme Jeesusesse uskudes puhastada oma määrdunud ja risustatud kõvaketast.“
Arne Hiob
Eesti Kirik 23.12.2020

„Me ei tohi ära lahustuda näotus ja iseloomutus virvarris.“
Randar Tasmuth
Eesti Kirik 23.12.2020

„Üksikisik ja tema lugu ei mahu enam vaatevälja ja tulemuseks on palju frustreerunud ja endaga pahuksis olevaid hingi. /…/ Kui ka inimesed väljapääsu otsivad, siis on sellekski esiplaanil materiaalsed lahendused: olgu siis kasvõi lõhkumistuba või pagemine meelelahutusse./…/ Kuidagi peab inimene teada saama, et tõeline valgus on olemas. Meie kinnijooksmised ei pea tähendama elukestvat vangistust, vaid iga ajahetk kõneleb sellestki, et Kristus u2013 lunastus u2013 on olemas, on meie lähedal.“
Urmas Nagel
Eesti Kirik 23.12.2020

„Olen hiljem sageli mõelnud, et ei mäleta, mis seal täpselt juhtus, aga meeles on kõikehaarav andeksandmise kogemus. Kallistasime õe ja vennaga ning nutsime ema süles. Pühad võisid tulla, lisaks toale olid ehitud ka südamed ja suhted.“
Tanel Ots
Eesti Kirik 23.12.2020