Eesti Kirik 20.01.2021

Eesti Kirik 20.01.2021

Eesti Kirik 20. jaanuaril 2021

Vaktsineeritud on haiglates või hooldekodudes kaplanina töötavad vaimulikud, laiemapõhjalisem vaimulike vaktsineerimine lükkub kevadesse, arvab haiglate ja hoolekandeasutuste peakaplan Ove Sander.

Küsimusele, mida lahkuva valitsuse rahvastikuminister meenutab tööst ministrina, vastab Riina Solman Eesti Kirikule, et tal on soe tunne mõeldes koostööle kirikuga ja eriti hindab ta konfessioonideülest koostööd.

Assessor Marko Tiitus soovib juhtkirjas EELK juhtorganiste valimistest sellel aastal ja soovib kõigile osalejatele ja kandideerijatele Jumala Vaimu juhtimist, usu- ja tegutsemiskindlust ning armastust oma kiriku ja tema Õnnistegija vastu.

Lehe keskne lugu on Saarde kirikuõpetaja Arvet Ollinoga, kes tähistas hiljuti 50. sünnipäeva. Ta ütleb, et vaimuliku kõige olulisem tööriist on missa pidamine. Ta võib aastakümneid seda üksi teha, aga ta on kindel, et lõpuks hakkavad inimesed tulema.

Rõõmus uudis on Tartu Pauluse kirikust, kus pühapäeval paluti kunstnik Aapo Puki tööle Püha Vaimu juhtimist. Kunstnik Aapo Pukk teeb kirikusse maali Maarjast Jeesuslapsega ja ülestõusnud Kristusest.

Helsingi toomkoguduse eeskujul premeerib Tallinna toomkogudus ühiskonnas silma paistnud inimest juba 20 aastat Maarja medali ja kultuuripreemiaga. Oktoobris otsustas koguduse nõukogu, et medali ja preemia saab teatrimees Lembit Peterson. „ Lembit Peterson näitab oma lavastuste tegelaste kaudu, kuidas inimesed elavad elusaks Jumala otsingu,“ põhjendati otsust.

Teoloogiadoktor Toomas Paul arutleb Piibli kirjakoha üle, mis on leidnud koha Tallinna Jaani kiriku altarilaua küljel. Apostel Paulus kannatas raske haiguse käes ja palus Jumalalt oma vaevale kergendust ning teoloogiadoktor arutleb, mida meie Jumalalt ootame. Arutluse aluseks on 9. salm Pauluse teisest kirjast korintlastele 12. peatükist.

Kaugelt Aasiast Mayanmarist juhib Helene Toivanen jätkuvalt Misjonikeskuse eestpalvekoguduste projekti. Ta loodab, et eestpalvekoguduste arv kasvab ja seeläbi tugevneb osadus koguduste vahel.

Hageri kogudus tähistab sel aastal juubeliaastat ja Kohila vald on teinud kogudusele omapoolse kingituse ning andnud välja koguduse juubeliaastale pühendatud kalendri.

Lehes on ka teine Saarde kogudusega seotud lugu. Kogudus teeb aktiivselt lastetööd ja pool pastoraadi alumisest korrusest on eraldatud lastetöö tarbeks. Lugeda saab, et plaanis on avada sotsiaalvannituba.

Jutluse on kirjutanud Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klement.