Vaimulikud said juhised eelseisvateks pühadeks

Vaimulikud said juhised eelseisvateks pühadeks

Peapiiskop Urmas Viilma (EELK Konsistoorium)

Peapiiskop Urmas Viilma saatis alanud Suure Nädala puhul vaimulikele piiskoplikud juhised jumalateenistuselu korraldamiseks. Tänavu kordub möödunud aastaga sarnane olukord, kus ühtegi Suure Nädala püha, nagu ka Kristuse ülestõusmise püha, ei ole võimalik pühitseda koos kirikusse koguneva kogudusega.

„Hingekarjastena oleme kutsutud ning seatud teenima ja juhatama meie kätte usaldatud Kristuse karja – oma kogudust, kogukonda, ligimesi,“ kirjutas Urmas Viilma. „Samal kombel jätkame oma kutsumuse ja läkituse kohast teenimistööd eeloleval Suurel Nädala, järgneval ülestõusmisajal ja sealt edasi – ennast oludele vastavalt kohandades, kuid oma usu, õiguste ja vabaduste eest kindlalt seistes,“ lisas ta.

Kirikuelu igapäevaseks korraldamiseks vaimulikele, kogudustele ja allasutustele on kehtivad korraldused, mis on EELK Konsistooriumi poolt heaks kiidetud 2. märtsil 2021. Olulisemad põhimõtted:  

  • kirikud on soovitav hoida avatud, et inimesed saaksid viibida isiklikus palves, süüdata küünlaid ja kõneleda vaimulikuga;
  • teadvustada ja selgitada inimestele, et usuvabaduse põhimõttest lähtuvalt on kõigil õigus oma usku praktiseerida, sealhulgas õigus pihile ja armulauale; 
  • siseruumides on lubatud mitteavalikud eraviisilised vältimatud ametitalitused, sealhulgas matusetalituste läbiviimine koos lähedastega järgides nakkusohu vähendamiseks 2+2 põhimõtet, desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust;
  • siseruumides ei ole lubatud pidada avalikke jumalateenistusi, kontserte, koosolekuid ning muid avalikke usulisi talitusi ja üritusi. Nimetatud piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid jumalateenistusi ja muid kiriklikke organiseeritud avalikke üritusi ja tegevusi, kus ei osale kedagi teist kui ülekande tegemisega seotud isikud;
  • välitingimustes on kõik eelpool loetletud tegevused lubatud, välja arvatud ajavahemikus 21.00 kuni 6.00 tingimusel, et osalejate arv ei oleks suurem kui 10 inimest, sealhulgas juhataja. Lisaks on avalikus ruumis peetava jumalateenistuse või ristitee jaoks vaja taotleda luba.

Peapiiskop Urmas Viilma soovis kõigile vaimulikele Suurde Nädalasse astudes kannatlikku ja rahulikku palvemeelt Jeesuse kannatuste järgimisel ning püsivust Kristuse ülestõusmise rõõmu ja valguse ootuses.

Loe lisa:

Õiguskantsler: teenistus võib toimuda, kui see pole avalik, Meie Kirik 29.03.2021

Lisa kommentaar