Peapiiskop Urmas Viilma kutsus üles kirikukelli helistama: “Valguse aeg saab pikemaks pimeduse ajast!”

Peapiiskop Urmas Viilma (Foto: EELK)

Peapiiskop Urmas Viilma saatis vaimulikele ja kogudustele täna, 24. novembril ringkirja, milles kutsub algava kirikuaasta puhul üles palvetama 28. novembri advendipühapäeva jumalateenistustel meie maa ja rahva, kiriku ja tema liikmete eest ning riigi- ja kirikujuhtide eest. Samuti kutsus ta üles helistama kirikute kelli teisipäeval, 30. novembril kell 12 keskpäeval, meenutamaks hetke, mil meie riiklik ja rahvuslik iseseisvuse aeg saab ajaliselt pikemaks kui need sünged ajad, mil elasime sõjaliste okupatsioonide all.

Peapiiskop Viilma kirjutas oma läkituses: „Armsad koguduste vaimulikud, head vennad ja õed! Pühapäeval, esimesel advendil algab uus kirikuaasta. Paar päeva hiljem, 30. novembril saab Eesti Vabariigi vabana elatud päevade arv ühe võrra suuremaks kõigi nelja sõjalise okupatsiooni päevade koguarvust, mis on 18 950.“

Viilma tsiteeris Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees Trivimi Vellistet, kes seda päeva on iseloomustanud: „Meie riigis on olnud kaks lühemat Saksa okupatsiooni ja kaks Nõukogude Vene okupatsiooni, millest teine kestis üle nelja aastakümne. „Valguse aeg saab pikemaks pimeduse ajast! Ja see vahe kasvab iga päevaga“.“

Urmas Viilma informeeris kaasteelisi, kuidas 30. novembri omariikluse põlistamise tänupäeva tähistatakse: Riigikogu juhatus ja Eesti Lipu Selts teevad sel puhul ühise üleskutse heisata 30. novembri hommikul majadele riigilipud. Kaitseliidu liikmed on just sel hetkel asetamas kõikjal Eestimaal Vabadussõja mälestussammaste juurde küülaid ja lilli. Omalt poolt pöördus peapiiskop kõikide koguduste poole üleskutsega helistada teisipäeval, 30. novembril keskpäeval kell 12 kirikute kelli.

“Ühiselt seda tähtpäeva märkides, meenutame vastutust, mis lasub seoses vabaduse ja demokraatia, samuti rahvusliku ja riikliku iseseisvuse säilitamise eest meie kõigi, kogu Eesti rahva, õlgadel. Lisaks kellade helistamisele 30. novembril kutsun kõiki vaimulikke esimese advendipühapäeva jumalateenistustel tegema eestpalvet meie maa ja rahva, rahva juhtide ja otsustajate eest,“ kirjutas ta vaimulikele.

Viilma kirjutas ka olulisest sündmusest luterliku kiriku jaoks: 29. ja 30. novembril koguneb EELK Kirikukogu XXXI koosseis oma esimesele istungjärgule. Kirikukogu valib endale uued abiesimehed ning ametisse valitakse ka kirikuvalitsuse uus koosseis. Kuna ametlikud koroona leviku takistamise reeglid ei võimaldanud kirikukogu liikmeid kutsuda kokku kaheks päevaks füüsilisele kogunemisele ja kiriku parlament koguneb seegi kord veebis, palub peapiiskop Viilma kõikides kogudustes teha 1. advendil ka eestpalvet luteri kiriku ja tema juhtide, otsustajate ning iga koguduse vaimuliku, kaastöölise ja liikme eest.

„Eriliselt palun panna eestpalvesse kirikukogu uus koosseis ja kirikuvalitsuse uus koosseis. Me vajame kõik Püha Vaimu juhtimist ja jumalikku tarkust, et oma kirikut juhtida Issanda Jeesuse Kristuse järel sellel teel, millel Tema meid on kutsunud käima, ning sellel maal ja selle rahva hulgas, kus me siin ajalikus maailmas oma kutsumustööd teeme.“


Vaata ka:

Meeldib 1

Lisa kommentaar