Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Annely Neame (Tallinna Jaani koguduse Facebooki leht)

Pühapäev, 21. november 2021. Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Annely Neame.

Kui ma olin laps, siis lauldi kirikus koraale väikesest mustast gooti kirjas lauluraamatust. Ma ei osanud veel tavalisigi tähti lugeda, kui ema etteütlemisel laulsin tõsiste tumedas riietes vanainimeste ja oma emaga kaasa: „Oh igavik, oh igavik, kuis oled sa nii pikk, nii pikk.” See on üks vana kirikulaul, mida meie praeguses lauluraamatus kahjuks ei ole. Laul on peaaegu sama pikk kui igavik.

1. Oh igavik, oh igavik, kuis oled sa nii pikk, nii pikk! Su poole siiski inime käib nii kui käskjalg kiiresti, kui laevukene sadama, kui nooled saaki tabama. Oh mõtle, mis on igavik!

2. Oh igavik, oh igavik, kuis oled sa nii pikk, nii pikk! Kuis kuuli küljest asjata üht algust, otsa otsid sa, niisama igavikulgi ei algust, otsa olegi. Oh mõtle, mis on igavik!

3. Oh igavik, oh igavik, kuis oled sa nii pikk, nii pikk! Sa oled aeg, mis ajatu, sa oled ring, mis rajatu: keskpaigaks sul on „alati“ ja ääreks „mitte iialgi“. Oh mõtle, mis on igavik!

4. Oh igavik, oh igavik, Kuis oled sa nii pikk, nii pikk! Kui linnukesel’ lubataks, ta nokiks mäed madalaks: kuid lõpeks viimne mägi nii, siis igavik jääb ometi. Oh mõtle, mis on igavik! Ja nii kokku 12 salmi.

Aeg ja aja pikkus on inimelu mõõde Jumala juures ja Tema jaoks aeg ei ole mingi faktor. Tema on ajaülene, ajasisene, ajaväline, aja algus ja aja lõpp. Tema on Kuningas, kelle valitsusele ei tule lõppu, ja igavik on hetk, mis kestab kogu aeg. Ükskõik mida me täna teha tahame, mida homseks plaanime ja järgmiseks nädalaks kalendrisse kirjutame, see ei pruugi teostuda. See jutt ei ole hirmutamiseks, vaid see on lihtsalt tõsiasi. Kindel on ainult üks: aeg meie jaoks saab otsa. Praegu on võimalus valida endale kuningaks Kristus ja seda saavad teha kõik, kes elavad. Sellisel juhul on igavik meie jaoks koos Temaga.

Mõtleme täna nende sõnade peale oma südames: „Jumal on täiesti hea Kuningas ja Tema armastab sind igavesti.”

Palugem: Hea Isa, Taevane Kuningas! Valitse ja tõmba meid enda poole. Sina oled hea ja Sinu heldus kestab igavesti! Aamen.

Lisa kommentaar